Studio Muzyki Elektroakustycznej zainicjowało swoją działalność koncertową cyklem Muzyka Elektroniczna w 1975 roku.


W 2001 roku profil działalności koncertowej Studia został poszerzony o formy audiowizualne, projekty sieciowe, interaktywne i wideo art w ramach działającego od tamtego czasu Studia Multimediów.

Taki charakter posiada zainicjowana w 2005 roku seria koncertów Intermedium/Intermedia, w której formy audiowizualne prezentowane były na równi z muzyką elektroakustyczną.

Od 2008 roku Studio pełni funkcję centrum muzyki elektroakustycznej dla stypendystów programu Gaude Polonia Narodowego Centrum Kultury.

W 2009 roku Studio zainicjowało serię koncertów Orkiestra ElektroNova, zespołu o zmiennym składzie, wykonującego muzykę zapisaną i improwizowaną, projekty audiowizualne, teatralne, intermedialne, stosującego ogólnie dostępne i nietypowe technologie. Koncerty Orkiestry ElektroNowej odbywały się 2 razy w roku: 26 lutego i 26 marca.

W 2011 roku wykonaniem zbiorowej kompozycji GlobalMix 1998/2011 w koncercie Orkiestry ElektroNovej 26 marca Studio zapoczątkowało działalność zespołu Laptop Orchestra, w której przenośny komputer traktowany jest jako substytut tradycyjnego akustycznego instrumentu, bez amplifikacji, z ograniczeniem głośności i pasma częstotliwości. Laptop traktowany jest jak instrument “akustyczny”, będący równocześnie elementem przestrzennej instalacji dźwiękowej. Koncerty Orkiestry stały się też częścią działań sztuki sieciowej poprzez ich ponadczasowy i nieograniczony w przestrzeni charakter.

Na początku 2012 roku rozpoczął swoją regularną działalność kolektyw GrupLab penetrujący wybrane technologie sztuki dźwiękowej, ukazujący wyniki swoich badań i eksperymentów w formie publicznych prezentacji.  26 lutego 2012 wystąpił po raz pierwszy Oscylator Ensemble grający na prostych układach elektronicznych własnej konstrukcji. Następne koncerty w cyklu miesięcznym zostały wpisane do programu Roku Johna Cage'a zakończonego międzynarodową konferencją John Cage - Człowiek, dzieło, paradoks (16-18.10.2012).

Kontynuacją działań GrupLab w 2013 (w 100-lecie Sztuki Hałasów Luigi Russolo) były premierowe występy zespołów Laptop Noise Ensemble 26 lutego, konkurs na budowę własnego intonarumori 13 marca, Orkiestra Hałasów 26 marca, Vibrator Ensemble 26 kwietnia oraz intonarumor wibrujący 26 maja. Serią oryginalnych premierowych koncertów poświęconych: kompozycji Allaloa Adama Walacińskiego (26.06), Formula Royji Ikedy (26.07), wybranych utworów C.Debussy'ego i W.Lutosławskiego (26.08), Orkiestrze Instrumentów Niepełnosprawnych (26.09) i Koncertowi Nieudanemu (26.10) Studio Muzyki Elektroakustycznej kontynuowało współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Muzyki Elektroakustycznej. Jesienna konferencja naukowa dotyczyła zjawiska Rezonansu akustycznego, kulturowego ... (10-12.10.2013).

Od 26 lutego, co miesiąc, do 26 września 2014 roku (a później do 26 października), w ramach cyklicznej działalności Studia odbyło się 8 koncertów Nisha otwierających dla publiczności nieznaną przestrzeń percepcji pod widownią Solvayu. Ten kierunek działań alternatywnych i eksperymentalnych został utrzymany w najbliższej i bardziej odległej przyszłości zamyknięty coroczną konferencją (Nisha) w październiku i festiwalem Audio Art w listopadzie.

Nową inicjatywą w ramach cotygodniowych spotkań GrupLabu w 2015 roku stała się od 18 marca regularna seria muzyki improwizowanej Plejrek, utrzymanie serii comiesięcznych koncertów, głównie w Solvayu, ale także w Galerii Bunkier Sztuki i Kawiarni Naukowej. 


Głównymi tematami comiesięcznych (13-go) koncertów odNova? w 2016 roku były m.in. ruch/bezruch, kineza/taksja, taktylność zakończone jesienną konferencją Audiokineza - kinetyka przestrzeni dźwiękowej (13-15.10.2016).


Sesje muzyki improwizowanej Plejrek, w zmiennym składzie wykonawczym, realizowane są od 2017 roku w Krakowie oraz za granicą, m.in. we Lwowie, w ramach festiwalu Vox Electronica (3.04.2017) oraz w Kijowie, w ramach Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Elektroakustycznej (9.04.2017), a także w Tbilisi 22.05.2018.


W grudniu 2017 roku Magdalena Długosz zainicjowała ogólnopolski Konkurs kompozytorski im. Józefa Patkowskiego dotyczący cyfrowej muzyki konkretnej. Konkurs odbywa się co 2 lata.


W dniach 11 - 13 października 2019 roku w ramach Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej CIME/ICEM odbyła się Konferencja Acousmonium z koncertami.


W 2020 roku Studio kontynuowało swoją regularną działalność w pandemii koncertami online w serii Senso od 13 lutego do 13 czerwca, w bezpiecznym rozproszeniu 13.07 - 13.09 w CSW Solvay, konferencją Sensorium online 13.10. oraz maratonem elektroakustycznym online 19.11. w ramach Festiwalu Audio Art.


Konferencje Spektrum i Strefa w 2021 i 2022 roku były formą skutecznego wychodzenia z pandemii i powrotu do pełnej aktywności w ramach comiesięcznych koncertów w Solvayu oraz koncertów maratonów w ramach Festiwalu Audio Art.

 

Studio realizuje od 2012 roku jesienne konferencje naukowe:

- paradoksalny John Cage - Człowiek - Dzieło - Paradoks (16-18.10.2012)

- szumowy Rezonans w ramach Roku Luigi Russolo (10-13.10.2013)

- alternatywna Nisha (10-12.10.2014)

- neurosensoryczny BioSound (9-11.10.2015)

- kinetyczna Audiokineza (13-15.10.2016)

- wirtualna Imersja (13-15.10.2017)

- sieciowy Network (12-14.10.2018)

- przestrzenne Acousmonium (11-13.10.2019)

- sensoryczne Sensorium (13.10.2020)

- spektralne Spektrum (13.10.2021)

- strefowa Strefa (13-15.10.2022)

koordynacja: Marek Chołoniewski


* Nagrania video 3D dostępne na Google Cardboard przy użyciu dowolnej przeglądarki mobilnej w trybie pełnoekranowym.


7 grudnia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 338 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin, Artur Wrona

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 listopada 2022 - SME

GrupLab - Plejrek 337 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Vladimir Milanov

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 listopada 2022 - Hevre

Festiwal Audio Art

CIME/UAEM/PSeME/SME - maraton elektroakustyczny


6 listopada 2022 - MuFo

Piotr Madej - Galactic Tides video

GrupLab + publiczność - Plejrek 3/342 video

Monika Bielenis, Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Nikola Kłoda, Artur Lis, Piotr Madej,  Radomski

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 listopada 2022 - MuFo

Konferencja KOS2 Falowanie

Karina Gorzkowska, Agata Polak - deep collar video

Filip Czaja, Erwin Jeneralczyk - wibracje - fluktuacje video

Plejrek 2/341 video

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Antonio Fabio Femia, Beata Winiarska

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 listopada 2022 - MuFo

Konferencja KOS2 Falowanie

Piotr Peszat - Non-Lieux #2 [MuFo, Rakowicka 22AKrakow] audio

GrupLab - Plejrek 1/340 audio

#1 18.03.2015 Barbara Bogunia, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Leszek Hefi Wiśniowski, Patrycja Maksylewicz, Edyta Mąsior, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Denim Szram, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser

#340 Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Antonio Fabio Femia, Louis Gahide, Bianka Kosecka, Artur Lis, Piotr Madej, Tomasz Pajka, Radomski, Michał Sikora, Giulia Rosana Timis, Shaharee Vyaas,  Charlotte Yao

koordynacja: Marek Chołoniewski


26 października 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 336 audio video
Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Piotr Madej, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 pażdziernika 2022 - SME

GrupLab - Plejrek 335 audio

Rodrigo Barata, Marek Chołoniewski, Franciszek Derkowski, Luca Maller

koordynacja: Marek Chołoniewski


13-15 października 2022 - AMKP

Konferencja Strefa

Koncert 1

Pawel 1a

Panel 1b

Panel 2

Koncert 2

Panel 3

Koncert 3

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 października 2022 - SME

GrupLab - Plejrek 334 audio

Marek Chołoniewski, Julien Guillamat, Michał Jandura, Bianka Kosecka, Piotr Madej, Vladimir Milanov, Todor Todoroff, Myroslav Trofymuk, Anya 

koordynacja: Marek Chołoniewski


10 października 2022 - Hevre
Krakow Accordion Festival

GrupLab + Accordion Quintet - Plejrek 328 audio

Bożena Boba-Dyga, Alena Budzinakova, Marek Chołoniewski, Mateusz Dudek, Paweł Fejkisz, Marceli Gadalski, Louis Gahide, Jakub, Michał Jandura, Piotr Madej, Wiesław Ochwat, Grzegorz Palus, Olga Szwajgier, Giulia Rossana Timis, Maciej Zimka

koordynacja: Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski


5 października 2022 - Pracownia Audiosfery Karmelicka 16 + online

GrupLab - Plejrek 327 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Blanka Kosecka, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 września 2022 - Solvay

Strefa 922

Maciej Fijałkowski - Landmark II (night) audio

Danylo Pertsov - selection: Elegia video Climatology Investment audio

Jeremy Wexler - Wading River audio

Leszek Hefi Wiśniowski - Underestimated Robots (2022) for bass flute video

Piotr Madej - Dense of Philosophers audio video
GrupLab - Plejrek 329 audio

Bogusław Schaeffer - Monodram

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 sierpnia 2022 - Solvay

Strefa 822

Artur Lis - Memo scilo string video

GrupLab - Plejrek 330 video

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja; Piotr Madej


13 lipca 2022 - Wydział Intermediów + online

Strefa 722

Andrzej Kopeć - Clarimprotocollidations audio

Mateusz Bednarz - Mix 1 audio

GrupLab - Plejrek 331 audio

Marcin Barski, Mateusz Bednarz, Sławomir Bobola, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Marcin Gierat, Justin Grize, Michał Jandura, Piotr Madej, Marcin Pączkowski, Łukasz Stefański, Magdalena Tryba
koordynacja: Marek Chołoniewski


3 lipca 2022 - Pałac Sztuki + online

Finissage Covidoki

Plejrek 332 video  audio
Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Inessa Haiduk, Michał Jandura, Jena Jang, Aleksander Janicki, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Czesław Czet Minkus, Łukasz Stefański, Leszek Heni Wiśniowski, Jin Woo

koordynacja: Michał Jandura, Marek Chołoniewski


22 czerwca 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 326 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2022 - Solvay

Strefa 622
45-lecie Muzyki Centrum

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 czerwca 2022 - online

GrupLab - Plejrek 325 audio video

Marek Chołoniewski, Olena Ilnitska, Artur Lis, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


27 maja 2022

WME 2022

Filip Baracz - Etiuda

Jakub Galica - Etiudka

Paweł Hajduk - Etiuda WME

Mikołaj Kaszkowski - WME  etiuda

Dawid Kopp - Etiudka

Jan Niezgoda - 24.05.2022


25 maja 2022 - SME

GrupLab - Plejrek 321 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


18 maja 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 320 audio

Marek Chołoniewski, Katarzyna Kurop, Piotr Madej, Marek Smok Rajss, Myroslav Trofymuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 maja 2022 - Solvay

Strefa 522 webcast

Włodzimierz Kotoński - Mikrostruktury audio

Michael Selvaggi - Fetid Echoes, Rebirth audio video

Jeremy Wexler - Meeting halfway audio

Ostap Manulyak - Transgression audio

GrupLab - Plejrek 324 audio

Sandra Bąk, Maciej Bieniawski, Darek Błaszczak, Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Jandura, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek

koordynacja: Marek Chołoniewski


11 maja 2022 - SME

GrupLab - Plejrek 319 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Jan Kucharski, Katarzyna Kurop, Piotr Madej, Vladimir Milanov

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 maja 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 318 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


27 kwietnia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 317 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Luca Maller, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 kwietnia 2022 - Hevre

Koktajl elektroniczny 2022 video

Jeremy Wexler - Ognistych Wici

Andrzej Ojczenasz - O Tarantulach

Valeriia Datsiuk - Archaic. Spring

Olga Demeter - Untitled

Marco Iannucci - I've missed you a lot

Alexander Chokhonelidze - Whispers of the Torn

Bogusław Schaeffer - Non Stop

    PME22: Dominika Czachor, Sheng Jiong, Jan Kucharski, Gangwei Shao, Katarzyna Stabuszewska

WME22: Filip Baracz, Jakub Galica, Paweł Hajduk, Dawid Kopp, Jan Niezgoda,

GrupLab - Plejrek 323

Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek

koordynacja: Marek Chołoniewski, Piotr Peszat, Reso Kiknadze


20 kwietnia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 316 audio

Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Jan Kucharski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 kwietnia 2022 - Solvay

Strefa 422

pamięci Janka / in memory of Jan Pilch video

Artur Lis - memollicsognirts video

Jeremy Wexler - Son of a Glitch audio

Anton Stuk - Etiuda 12 audio

GrupLab - Plejrek 315 audio video

Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis, Eszter Lokodi, Piotr Madej, Vladimir Milanov, Oumou Sane, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 kwietnia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 314 audio

Marek Chołoniewski, Justin Grize, Luca Maller, Vladimir Milanov, Oumou Sane, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 marca 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 313 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 marca 2022 - SME + online

GrupoLab - Plejrek 312 audio

Marek. Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 marca 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 311 audio

Marek Chołoniewski, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 marca 2022 - Solvay

Strefa 322 Ukraina
Jarosław Kozłowski - Tak usłyszałem Kijów / This is how I heard Kiev

    Włodzimierz Kinior Kiniorski - #1

Georgiy Potopalskiy - TER.RAIN
Christian Eloy - Eneyida
Anton Stuk - Chernihiv / Czernichów

  Włodzimierz Kiniorski - bass recorder - #2
Alla Zagaykevych - Distorbance - field - III for bandura and electronics (2016)
    Julian Kytasty - bandura
Maciej Bieniawski - 24022022
Piotr Grella-Możejko - Put In Pull Out
Ostap Manulyak - Syreny
Teresa Salis - Canto
Leszek Hefi Wiśniowski - Postęp / Progress
    (do wiersza Ewy Lipskiej / based on a poetry by Ewa Lipska)
Justin Grize - Carillon
Laurent Estoppey - On February 29th 2022, war in Ukraine did not take place
Myroslav Trofymuk aka AЙKTRONER - Dies Irae 2014
Marcin Pączkowski - Ukr
Piotr Madej (music), Kasia Kurop (video) - Co u Was, spokojnie?
Olga Matviychuk - to Ukraine
Ryan Ingebritsen - And We Must Ukraine
Marek Chołoniewski - Eastern tracks 22
Bożena Boba-Dyga, Paweł Janas - Drzewa
do tekstu Wasyla Hołoborodko w tłumaczeniu Anety Kamińskiej / text by Wasyl Holoborodko, translated by Aneta Kamińska)
Ivan Nebesny - Megapolis
    Volodymyr Oleyko - text

    Dmytro Karshnevych - actor

    Taras Verhun - conductor

    Marek Chołoniewski - brain waves

    Artur Lis - video

    Lviv Virtuosos Academic Chamber Orchestra

    Serhiy Burko - artistic director
Anna Jędrzejewska - Слава Україні!
    anna jędrzejewska - piano, electronics, video
    jędrzej łagodziński - sax tenor
    wojciech skowronek - voice
    наталя черних-трицятник - text, voice
GrupLab - Plejrek 322
Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Włodzimierz Kiniorski, Artur Lis, Piotr Madej, Marcin Pączkowski, Anton Stuk, Myroslav Trofymuk

    Przemysław Zawadzki - obsługa techniczna

    transmisja/webcast - http://nażywo.net

    koordynacja: Marek Chołoniewski


9 marca 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek310 audio

Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski

4 marca 2022 - SME

Myroslav Trofymuk - Ukraina video


2 marca 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 309 audio

Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Szymon Golec, Jan Kucharski, Artur Lis, Łukasz Stefański, Myroslaw Trofymuk, Arcadioo Violin, Alexey Vorsoba, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 lutego 2022 - SME + online
GrupLab - Plejrek 308 audio
Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Jan Kucharski, Eszter Lokodi,  Oumou Sane, Łukasz Stefański
koordynacja: Marek Chołoniewski


16 lutego 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 307 audio

Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Szymon Golec, Michał Jandura, Jan Kucharski, Artur Lis, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Arcadioo Violin
koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lutego 2022 - Solvay

Strefa 222

Bogusław Schaeffer - Poetries audio

DUKT#47 - Filip Czaja, Erwin Jeneralczyk audio

Jeremy Wexler - Prismatic daydream

Jin Woo - SAN video

GrupLab - Plejrek 306 audio

Marek Chołoniewski, Filip Czaja, Blanka Dembosz-Tondera, Erwin Jeneralczyk

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 lutego 2022 - online

GrupLab - Plejrek 305 video

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Arkadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


2 lutego 2022 - online

GrupLab - Plejrek 304 audio

Marek Chołoniewski, Filip Czaja, Michał Jandura, Erwin Jeneralczyk

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 stycznia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 303 audio

Martyna Basta, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański, Wojciech Skowronek

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 stycznia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 302 audio

Martyna Basta, Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Szymon Golec, Jan Kucharski, Łukasz Stefański, Dominika Świąder, Alexey Vorsoba
Michał Jandura indywidualplejrek klimaty2

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 stycznia 2022 - SME + online

GrupLab - Plejrek 301 audio Plejrek 301B audio

Martyna Basta, Mateusz Bednarz, Maciej Bieniawski, Marek Chołoniewski, Szymon Golec, Jan Kucharski, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Anastasiia Vorobiova, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


29 grudnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 300 audio

Marek Chołoniewski, Beata Madej, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 grudnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 299 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Jan Kucharski, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 grudnia 2021 - SME + ZOOM

GrupLab - Plejrek 298 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Jan Kucharski, Anastasiia Pochtaruk, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 grudnia 2021 - SME + ZOOM

GrupLab - Plejrek 297 audio

Marek Chołoniewski, Jan Kucharski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Marcel Windys

koordynacja: Mark Chołoniewski


1 grudnia 2021 - SME + ZOOM

GrupLab - Plejrek 296 audio

Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Konrad Gęca, Michał Jandura, Jan Kucharski, Piotr Madej, Vladimir Milanov, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Marcel Windys, Arcadioo Violin

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 listopada 2021 - SME

GrupLab - Plejrek 295 audio

Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Michał Jandura, Jan Kucharski, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


18 listopada 2021 - Hevre

Festiwal Audio Art

GrupLab - Plejrek 294 audio

Antoni Blumhoff, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Seweryna Dudzińska, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Jandura, Martyna Koczan, Artur Lis, Piotr Madej, Luca Maller, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Kinga Śliwa, Marcel Windys


17 listopada 2021 - SME

GrupLab - Plejrek 293 audio

Marek Chołoniewski, Dominika Czachor, Seweryna Dudzińska, Michał Jandura, Jan Kucharski, Artur Lis, Maciej, Piotr Madej, Luca Maller, Vladimir Milanov, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


10 listopada 2021 - online

GrupLab - Plejrek 292 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Michał Jandura, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


3 listopada 2021 - SME

GrupLab - Plejrek 291 audio video

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Piotr Madej, Luca Maller, Vladimir Milanov, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Mark Chołoniewski


27 pażdziernika 2021 - SME

GrupLab - Plejrek 290 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Damian Leśniak, Piotr Madej, Vladimir Milanov, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

20 października 2021 - SME

GrupLab - Plejrek 289 audio

Marek Chołoniewski, Michał Jandura, Piotr Madej, Luca Maller, Wojtek Skowronek, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 października 2021 - Sala Kameralna AMKP

Konferencja Spektrum 

program

panel 1

panel 2

concert (Plejrek 288)

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 października 2021 - online

GrupLab - Plejrek 287 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 września 2021 - Solvay/RadioGarage

Spektrum 921 LEM

GrupLab - Plejrek 285 audio

Bożena Boba-Dyga, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Artur Lis, Piotr Madej, Ostap Manulyak, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Myroslaw Trofymuk

Piotr Madej - GoLEM Preludium video

Artur Lis - chaotyczna, hałaśliwa i brzydko rozsynchronizowana kompozycja na laser i oscylatory video

Leszek Hefi Wiśniowski - Architor na flet i elektronikę audio

Kacper Sokołowski - ę fą na obój i elektronikę audio

Łukasz Stefański - around Cage Waiting video

GrupLab - Plejrek 286 audio

Bożena Boba-Dyga, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis, Piotr Madej, Ostap Manulyak, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Myroslaw Trofymuk

koordynacja: Łukasz Stefański, Marek Chołoniewski


8 września 2021 - online

GrupLab - Plejrek 284 audio

Mark Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Wojciech Skowronek

koordynacja: Marek Chołoniwski


25 sierpnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 283 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański

stymulacja: Łukasz Stefański


18 sierpnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 282 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 sierpnia 2021 - online

Spektrum 821

Włodzimierz Kotoński - Aela audio

Bogusław Schaeffer - Spektra video

Mateusz Bednarz - Black Sun. Composition Five 2

Last Minute GroupLab - Plejrek 281 for Bromba audio video1 video2 video3 photo1 photo2

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Seweryna Dudzińska, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Anastasiia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lipca 2021 - online

Spektrum 721

Konkurs Etiuda na jedno uderzenie w dzwon

Mateusz Węgrzyn - Zygmuś audio

Wilson Sukorski - SIB Sampa Imaginary Bell audio

Annette Vande Gorne - haikus; jour de l'An: jour de fete

Marcin Krzyżanowski - LONELY out off sound audio

Plejrek 280 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Wojciech Stanisław Skowronek

koordynacja: Mark Chołoniewski


16 czerwca 2021 - online

GrupLab - Plejrek 279 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2021 - Solvay

Spektrum 621

Minuta dla Białorusi video

Łukasz Stefański (sprestochus) - rezonus audio video

Bogusław Schaffer - Algorytmy (13.06.1977, Klub na Kotłowem - Marek Chołoniewski, Mariusz Pędziałek, Kazimierz Pyzik, Zdzisław Siadlak, Ryszard Łukowski, Bogusława Hubisz, Barbara Kaczmarczyk) audio video

- Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski

Mateusz Bednarz - Black Sun

GrupLab - Plejrek 278 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Claudio Castro Chaponan, Viktor Dallmann, Laurent Estoppey, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Nastya Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 czerwca 2021 - online

GrupLab - Plejrek 277 audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Wojtek Skowronek, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Mark Chołoniewski


2 czerwca 2021 - online

GrupLab - Plejrek 276 zerowy audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański

koorydnacja: Marek Chołoniewski


26 maja 2021 - online

GrupLab - Plejrek 275 dla Białorusi audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 maja 2021 - online

GrupLab - Plejrek 274 audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 maja 2021 - Solvay online

Spektrum 521

Claudio Castro Chaponan / Viktor Dallmann - Untitled.rb video

Piotr Madej - Metal Objects audio

Krzysztof Gawlas / Leszek Hefi Wiśniowski - Ósmy lot Pirxa audio video

Artur Wrona/Marek Chołoniewski - dsmm

GrupLab - Plejrek 273 audio

Claudio Castro Chaponan, Marek Chołoniewski, Viktor Dallmann, Laurent Estoppey, Krzysztof Gawlas, Leszek Hefi Wiśniowski

Postludium: Lucjan Kaszycki (1932 - 2021) - Lines of life audio

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 maja 2021 - online

GrupLab - Plejrek 272 audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Artur Lis, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 maja 2021 - online

GrupLab - Plejrek 271 audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Artur Lis, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


28 kwietnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 270 audio

Marek Chołoniewski, Olena Ilnytska, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba, Lena Witkowska

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 kwietnia 2021 - SME online

Katarina Gryvul - How to use your composer's tools in a different ways video


21 kwietnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 269 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 kwietnia 2021 - online

Koktajl elektroniczny 2021 online

w ramach 33. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów

Artur Kryvych - no time to analyse audio

Fan Yuqingqing - Eikasia IV video

- Minyi Wu (wiolonczela)

Janusz Krzysztof Korczak - Terra incognicta audio

Xing Yu - Swordsman video

- Andrzej Olszewski (flet), Melis Senguler (wiolonczela)


Olga Demeter - Another Shakespeare's Sonnets audio

Olga Demeter - Parce Que C'est Moi audio

Andrzej Ojczenasz - Mad muddy mood audio

Estera Wityńska, Wojciech Ilski, Valeriia Datsiuk - PanTom video

Maciej Polakowski, Valeriia Datsiuk - Dart Music video1 video2

- Maciej Polakowski (dart), Adrian Szymański (saksofon), Alex Clov (saksofon), Filip Gąsiorowski (fortepian), Mojżesz Tworzydło (gitara), Nikita Abramenko (gitara)

Andrzej Ojczenasz, Dominika Dziuban, Maurycy Grabowski, Krystian Neścior, Maciej Polakowski, Łukasz Tryba - Mikserror audio

Paweł Przybyła - Foxy Mars video

- Nikita Abramenko (gitara el.), Paweł Przybyła, Stanislau Hrynkevich (klawiatury MIDI), Marek Chołoniewski (elektronika)

PME21 - LaGeTeR video

- Anastazja Krewniak, Leyi Zhao, Piotr Gajdosz, Mikołaj Niżegorodcew, Grzegorz Pawlus, Jakub Trałka, Michał Zając

Oktawia Pączkowska - do you need any experimental music? video

Katarina Gryvul - Seamy side video

MCME Ensemble: Ivan Bushuev (bass flute), Oleg Tantsov (bass clarinet), Yulia Migunova (wiolonczela), Mikhail Dubov (fortepian)

GrupLab - Plejrek 267 video

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Katarina Gryvul, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


14 kwietnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 268 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 kwietnia 2021 - online

Spektrum 421 - Pandemic Media Space

Yuri Bulka - ь?

Olena Ilnytska - Clouds on a sky

Michał Janocha - Polska 2020

Alisa Kobzar - Excerpt of the Earth diary (prototype)

Ostap Kostiuk - 1.5 meters

Artur Lis - test dummy

Piotr Madej - The Year

Paweł Malinowski - Empty Mall Lofi Serenade

Ostap Manulyak - Aeolian_processes

Danylo Pertsov - Investment Climatology

Teoniki Rożynek - heat

Anton Stuk - Endless Spring 2020

Monika Szpyrka - In Constant Rapid Collisions

Konrad Gęca - Dzik jest dziki / Boar is on a board


7 kwietnia 2021 - online

GrupLab - Plejrek266 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Tadeusz Kowalek, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski


31 marca 2021 - online

GrupLab - Plejrek265 audio

Marek Chołoniewski, Wiola Jania, Danylo Pertsov, Nastya Vorobiova photo

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 marca 2021 - online

GrupLab - Plejrek264 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Mirjana Nardelli, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 marca 2021 - online

GrupLab - Plejrek263 audio

Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Artur Lis, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 marca 2021 - Solvay

Spektrum 321

Viktor Dallmann - This Poem audio video

Łukasz Stefański - Skrzypek na ledzie audio video

Leszek Hefi Wiśniowski - Zapiski Hermesa audio

Bogusław Schaeffer - Symfonia: Muzyka Elektroniczna audio

Claudio Castro Chaponan - Untitled audio

GrupLab - Plejrek 262 audio video

Claudio Castro Chaponan, Marek Chołoniewski, Viktor Dallmann, Laurent Estoppey, Artur Lis, Maciej Nowak, Agata Polak, Łukasz Stefański, Leszek Hefi Wiśniowski, Jagoda Wójtowicz

koordynacja: Marek Chołoniewski


10 marca 2021 - online

GrupLab - Plejrek 261 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Laurent Estoppy, Katarina Gryvul, Artur Lis, Mirjana Nardelli, Wacław Nowacki, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 marca 2021 - online

Łukasz Szałankiewicz - Demoscena kultura cyfrowa video


3 marca 2021 - online

GrupLab - Plejrek 260 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba, Artur Wrona

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 lutego 2021 - online

GrupLab - Plejrek 259 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 lutego 2021 - online

GrupLab - Plejrek 258 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Piotr Grella-Możejko, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Mirjana Nardelli, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lutego 2021 - online

Spektrum 221

Tomek Chołoniewski - Homesick domestic noise terror audio

GrupLab - Plejrek 257 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Katarina Gryvul, Anton Stuk, Leszek Hefi Wiśniowski, Nastya Vorobiova, Wacław Nowacki

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 stycznia 2021
Edward Kulka


20 stycznia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 256 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 stycznia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 255 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Wacław Nowacki, Łukasz Stefański, Monika Tomaszewska

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 stycznia 2021 - online

GrupLab - Plejrek 254 audio

Marek Chołoniewski

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 grudnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 253 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Anton Stuk, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 grudnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 252 audio

Marek Chołoniewski, Diana, Anastasiya Sokruta, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 grudnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 251 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Tomasz Prasqual, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


2 grudnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 249 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


25 listopada 2020 - online

GrupLab - Plejrek 248 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 listopada 2020 - online

Festiwal Audio Art

GrupLab - Plejrek 247 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Tobias Eiserman, Laurent Estoppey, Konrad Gęca, Mikołaj Gęca, Piotr Grella-Możejko, Katarina Gryvul, Aerye Lis, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Mateusz Węgrzyn, Leszek Hefi Wiśniowski, Sarah Woelkerkoordynacja: Marek Chołoniewski


18 listopada 2020 - online

GrupLab - Plejrek 246 audio video

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Anna Gęca, Konrad Gęca, Mikołaj Gęca, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 listopada 2020 - online

GrupLab - Plejrek245 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Nastya Vorobiova, Lena Witkowska

koordynacja: Marek Chołoniewski


28 października 2020 - online

GrupLab - Plejrek 244 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Konrad Gęca, Artur Lis, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 października 2020 - MOCAK online

Koktajl elektroniczny

w ramach 32. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów

Lydia Deokin Ko - Sensory Imagination audio

Andrew Ramsey - 2 short films video

Xing Yu - MicroMacro audio

Bartłomiej Janas - Do zewnątrz audio

Monika Szpyrka - Globus Histericus na kobiece gardło i audio playback video
- Monika Szpyrka (amplifikowane gardło, elektronika)

Olgierd Juzala-Deprati - Haiku video

Michał Dorman - Octangulum audio

Paweł Malinowski - It is way too serious to be in panic na taśmy analogowe video
- Paweł Malinowski (magnetofony analogowe) 

GrupLab - Plejrek240 video

- Mina Achermann, Bożena Boba-Dyga, Michał Bogucki, Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Piotr Grella-Możejko, Katerina Gryvul, Noah Krummenacher, Artur Lis, Piotr Madej, Karolina Probosz, Lena Witkowska

Oktawia Pączkowska - Come out and live in a beautiful place video

- Jakub Gucik (wiolonczela)

- Oktawia Pączkowska (elektronika)

koordynacja: Marek Chołoniewki


21 października 2020 - online

GrupLab - Plejrek 243 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


14 października 2020 - online

GrupLab - Plejrek 242 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Nastya Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 października 2020 - online

Konferencja Sensorium Conference
10.00 Marek Chołoniewski (AM, ASP Kraków) Sensoryka Sensorium Sensorics
10.30 Jarek Kordaczuk (Olsztyn) W poszukiwaniu continuum / In search of continuum video
11.00 Wojciech Błażejczyk (UMFC Warszawa) Gestofon, muzyka gestów / Gesturephone, music of gestures video
11.30 Rafał Zapała (AM Poznań) Sensorium jako strategia muzykalizacji danych / Sensorium as a musicization of data video
12.00 Marcin Pietruszewski (University of Edinburgh) New Pulsar Generator (nuPG) video
12.30 Maria Olbrychtowicz (UP Kraków) Site Specific Sound video
13.00 Miłosz Łuczyński (Paris) Sensorium bomby megabitowej

    Sensorium of megabits bomb video
13.30 Piotr Madej (ASP Kraków) Sól ziemi - wirtualny litofon z perspektywy sensorium / Salt of the earth - virtual litophon from sensorium perspective video
14.00 przerwa / break
15.00 Artur Lis (ASP Kraków) Preten senso es sensorium video
15.30 Robert Gogol (AM Poznań) Eter Ewy Bojanek - interactive sensorium interaktywne video
16.00 Dominika Peszko (AM Kraków) Fortepian jako urządzenie sensoryczne / Piano as a sensoric device video
16.45 Bożena Boba-Dyga (Kraków) Sensoryczny czyli dotykowodźwiękowy interreaktywny obrazoinstrument / Sensory or tactile-audible inter-reactive image-instrument video
17.25 Karol Nepelski (AM Kraków) Mechanika zmysłów / Mechanics of senses video
17.50 Anastasya Vorobiova (Kyev/Kraków) VR social network = new stage video
18.30 dyskusja / discussion video
20.00 Koncert / Concert
Bożena Boba-Dyga - Improwizacja na dwa obrazy video
Marcin Pietruszewski - modulator (mOPulWM) audio
no art - I'm trying to be happy - dj cancelled video
Piotr Madej - Perpetual Broadcast video
GrupLab - Plejrek 241 video

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Maria Olbrychtowicz, Kacper Sokołowski, Nastya Vorobiova, Rafał Zapała

Wojciech Błażejczyk - Gestofonia video

koordynacja: Marek Chołoniewski

7 października 2020  - online 

GrupLab - Plejrek 239 audio  video

Marek Chołoniewski, Nastia Vorobiova, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 października 2020 - Hevre

w ramach 5. Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego

GrupLab akordeonowy - Plejrek 238 audio
Alena Budziňákova, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Mateusz Dudek, Laurent Estoppey, Paweł Fejkisz, Piotr Grella-Możejko, Katerina Gryvul, Artur Lis, Piotr Madej, Wiesław Ochwat, Grzegorz Palus, Olga Szwajgier, Nastia Vorobiova, Maciej Zimka
koordynacja: Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski


30 września 2020 - online

GrupLab - Plejrek 237 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Nastja Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 września 2020 - online

GrupLab - Plejrek 236 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 września 2020 - online

GrupLab - Plejrek 235 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Piotr Madej, Piotr Grella-Możejko, Łukasz Stefański, Artur Wrona

Koordynacja: Marek Chołoniewski


13 września 2020 - Solvay

Senso 920

Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową nr 1

Mateusz Bednarz - TransAbstract video

Zbigniew Wiszniewski - Trzy postludia

Krzysztof Gawlas/Leszek hefi Wiśniowski - Neptun audio

Bogusław Schaeffer - Assemblage

Łukasz Stefański - But audio

GrupLab - Plejrek 234 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Krzysztof Gawlas, Leszek Hefi Wiśniowski, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 września 2020 - online
GrupLab - Plejrek 233 audio 

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


2 września 2020 - online

GrupLab - Plejrek 232 audio

Marek Chołoniewski, Łukasz Stefański, Marcin Strzelecki, Szymon Strzelecki, Nastia Vorobiova, Artur Wrona

koordynacja: Marek Chołoniewski


26 sierpnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 231 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova, Artur Wrona

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 sierpnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 230 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Artur Wrona

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 sierpnia 2020 - Solvay

Senso 820

Maciej Koczur (dyrygent), Jacek Kopiec (akordeon) - Relacje video

Łukasz Stefański - BŁCMBLSTWL (drewnoskrzyniofon) video

GrupLab - Plejrek 229 video

Maciej Koczur, Jacek Kopiec, Łukasz Stefański, Nastia Vorobiova

koordynacja: Łukasz Stefański


5 sierpnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 228 audio

Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Piotr Madej


29 lipca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 227 audio

Marek Chołoniewski, Emanuel Degas, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 lipca 2020 - online 

GrupLab - Plejrek 226 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 lipca 2020 - online

Jagannathan Sampath - Virtual structures and automatons for discriminate sound

GrupLab - Plejrek 225 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lipca 2020 - Solvay

Senso 720

Artur Wrona - Sonata audio

Jagannathan Sampath - DIN is Noise video

Leszek Hefi Wiśniowski/Antek Blumhoff - Pierwsze starcie audio video

Łukasz Stefański - there is no title yet but something for bottles, strings, string and stand audio video

Andrzej Bieżan - Istn't it ? audio

Piotr Madej - Melanopsin video

GrupLab - Plejrek 224 audio

Antoni Blumhoff, Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koorynacja: Marek Chołoniewski


8 lipca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 223 audio

Marek Chołoniewski, JAG, Łukasz Stefański

koordynaja: Marek Chołoniewski


1 lipca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 222 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


25 czerwca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 221 audio

Alan, Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Olga Matvyichuk, Łukasz Stefański

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 czerwca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 220 audio

Marek Chołoniewski, Justin Grize, Piotr Madej, Łukasz Stefański, Alexey Vorsoba

koorcynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2020 - online

Senso 620 - 43. Muzyka Centrum 47 SME

Plejrek 219 audio

Kazimierz Pyzik - strings

Marek Chołoniewski - Remix B.Schaeffer Algorytmy

Michał Dorman - Octangulum (prof. K.Wołek/prof. M.Długosz) audio

Bartłomiej Janas - Do wewnątrz / Toward inside (dr hab. M.Pawełek) audio 

Mateusz Bednarz - Black Sun

Łukasz Stefański - bbq2 video

Electroacoustic Marathon - Electronic Coctail
Introduction to Electroacoustic Music (Prof. M.Chołoniewski)

Gabriela Jarosz - Rino de Janeiro audio

Wiktoria Markiewicz - Kroki po podłodze audio

Olga Demeter - BEST TRACK EVER audio

DJAr2Di2 - SooperLooperAW audio

Xing Yu - MicroMacroMix audio

Wstęp do muzyki elektroakustycznej (prof. M.Chołoniewski)

Aneta Baziak - MixMikroMakro audio
Anton Hrynevych - Mix audio
Jakub Gajda - Calosc audio

Jiahui Lu - Mix1_3 audio

Li Zihao (Lester Li) - SoundsMix audio

Michał Gniewek - I dontt-t under... stand, stand up-stand up; under your noise -ing-voice -ing-noise! audio

Mikołaj Sikora - MIXmicrosounds audio
Olga Michałowska - Garden&MicroProject audio
Xia Luyuan - Mix audio
Zhida Zhang - Iceland8 audio
Zofia Marzec - MicroMacroStudy audio

Dawid Lisowski - mixmikromakro audio

koorcynacja: Marek Chołoniewski


10 czerwca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 218 audio

Marek Chołoniewski, Emanuel Degas, Łukasz Stefański

koorcynacja: Marek Chołoniewski5 czerwca 2020

Introduction to Electroacoustic Music (Prof. M.Chołoniewski)

Gabriela Jarosz - Rino de Janeiro audio

Wiktoria Markiewicz - Kroki po podłodze audio

Olga Demeter - BEST TRACK EVER audio

DJAr2Di2 - SooperLooperAW audio

Xing Yu - MicroMacroMix audio

koorcynacja: Marek Chołoniewski


3 czerwca 2020 - online

Basics of Electroacoustic Music (Prof. M.Chołoniewski)

Aneta Baziak - MixMikroMakro audio
Anton Hrynevych - Mix audio
Jakub Gajda - Calosc audio

Jiahui Lu - Mix1_3 audio

Li Zihao (Lester Li) - SoundsMix audio

Michał Gniewek - I dontt-t under... stand, stand up-stand up; under your noise -ing-voice -ing-noise! audio

Mikołaj Sikora - MIXmicrosounds audio
Olga Michałowska - Garden&MicroProject audio
Xia Luyuan - Mix audio
Zhida Zhang - Iceland8 audio
Zofia Marzec - MicroMacroStudy audio

Dawid Lisowski - mixmikromakro audio

koorcynacja: Marek Chołoniewski


27 maja 2020 - online

GrupLab - Plejrek 217 audio

Marek Chołoniewski, Ewa Cichoń, Piotr Madej

GrupLab/ExperimentalSound/Melik - Plejrek 216 audio

Marek Chołoniewski, Lydia Deokin Ko, Krystian Neścior, Andrew Ramsey, Xing Yu, Fan Yuqingqing

koorcynacja: Marek Chołoniewski


20 maja 2020 - online

GrupLab - Plejrek 215 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Marcin Strzelecki

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 maja 2020 - online

Senso 520

Ryan Ingebritsen - Sentiential Object audio video

Łukasz Stefański - EXP1 video

Monika Tomaszewska - Pandemic Noize audio

no art - 0$¢ ¥L0..-~'BØMB video

GrupLab - Plejrek 214 audio

Zuzanna Bodzoń, Ernest Borowski, Marek Chołoniewski , Justin Grize, Katarina Gryvul, Ryan Ingebritsen, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matvyichuk, Michał Menkarski, Gabriela Pazdur, Dominika Peszko, Andrew Ramsey, Łukasz Stefański, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, Monika Tomaszewska, Alexey Vorsoba, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 maja 2020 - online

GrupLab - Plejrek 213 audio video

Rodrigo Arenas, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Aleksandra Gryka, Ryan Ingebritsen, Artur Lis, Andrew Ramsey, Marcin Strzelecki, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


29 kwietnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 212 audio

Francesco Altilio, Rodrigo Arenas Catalan, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Olga Matviychuk, Mirjana Nardelli, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 kwietnia 2020 - Intermedia Online

Audiosfera 2 - Plejrek 211 (Noize) audio

Zuzanna Bodzoń, Ernest Borowski, Adela Campos, Marek Chołoniewski, Janusz Dolny, Michał Menkarski, Martin Phelichuq, Dominik Setlak, Monika Tomaszewska

koorynacja: Monika Tomaszewska


22 kwietnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 210 audio video

Guitar Quartett: Francesco Altilio (SEAGG Romania), Marek Chołoniewski (Defil Poland), Piotr Madej (Messsina Lidl Sicili), Mirjana Nardelli (Kondo Korea)

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 kwietnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 209 audio video

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Kataerina Gryvul, Ryan Ingebritsen, Artur Lis, Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 kwietnia 2020 - online

Senso 420

Krzysztof Penderecki - Psalmus (1961)

Paulina Wacławik - And Then There Was One (2020) audio

GrupLab - Plejrek 208 video

Francesco Altilio, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Ewa Cichoń, Krzysztof Gawlas, Carlos Gonzales, Leszek Hefi Wiśniowski, Ryan Ingebritsen, Krzysztof Knittel, Andres G. Jankowski, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Tamar Putkaradze, Anton Stuk

Bogusław Schaeffer - Media (1967) video

Trans-for-Matha - Intermedial Contemporary Ensemble

Anita Kander-Marchewka - flute, Natalia Kok - oboe, Mateusz Wrzosek - alto sax, Kacper Krupa - tenor sax, Petr Kozel - English Horn, Maciej Chyży - trombone, 

Kamil Gędzierski, piano, keyboard, Dominik Puk - live electronics, Piotr Kosarga - violin, Kinga Sobecka - violin, Kulia Polowczyk - viola, Martyna Słojewska - cello, Bogusz Tworek - double bass koordynacja: Marek Chołoniewski

koordynacja: Marek Chołoniewski, Michał Janocha


8 kwietnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 207 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katerina Gryvul, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski


1 kwietnia 2020 - online

GrupLab - Plejrek 206 audio

Marek Chołoniewski, Andrew Ramsey

koordynacja: Marek Chołoniewski


25 marca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 205 audio video

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Emanuele de Gasperis, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 marca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 204

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Anton Stuk audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 marca 2020 - online

Senso 320

Martyna Bachowska - audio

Andrey Ramsey - 2 short films video

Bogusław Schaeffer - Trio audio

Anton Stuk - The big outing at Borshchahivka (trailer) video

Piotr Madej - Safe distance audio

Łukasz Stefański  - siekierokosound audio

GrupLab - Plejrek 203 audio video

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Lucie Medda, Łukasz Stefański, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


11 marca 2020 - online

GrupLab - Plejrek 202 audio

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Andrew Ramsey

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 marca 2020 - SME AMuz

Mateusz Bednarz - untitled 4

GrupLab - Plejrek 201 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Seth David, Emanuele de Gasperis, Andrew Ramsey, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


26 lutego 2020 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 200 audio

Marek Chołoniewski, Seth David, Justin Grize, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis, Lucie Medda, Andrew Ramsey, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 lutego 2020 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 199

Grzegorz Bugaj, Marek Chołoniewski, Seth David, Andrew Ramsey, Andra Schumann, Marcel Windys, Bartosz Woźniak

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lutego 2020 - Solvay

Senso 220

Olga Matviychuk - [esc]skipping audio

Marzena Majcher Trio audio video

Andrew Ramsey - Meditations for the Guitar audio

Justin Hung - 10 Years From Now audio

Łukasz Stefański - Marionetki video Cdstojakofon audio video

GrupLab - Plejrek 198 audio

Marek Chołoniewski, Justin Grize, Krzysztof Kostrzewa, Anna Olszewska, Andrew Ramsey, Łukasz Stefański, Marcel Windys, Andrzej  Wojciechowski, Irwin Wojciechowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 lutego 2020 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 197 audio

Marek Chołoniewski, Seth David, Justin Grize, Halina Kochan, Piotr Madej, Andrew Ramsey, Andra Schumann, Marcel Windys

Koordynacja: Marek Chołoniewski


5 lutego 2020 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 196 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Damian Leśniak, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Marcel Windys

The Shaggs

Damian Leśniak/Marcel Windys - Noworoczne pukanie

Piotr Madej

koordynacja: Marek Chołoniewski


29 stycznia 2020 - SME AMuz

Mateusz Bednarz - Android EYE

GrupLab - Plejrek 195 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 stycznia 2020 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 194 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marcel Windys

Piotr Madej - Struktura Kryształu video

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 stycznia 2020 - SME AMuz

SuperCollider Class - Marcel Windys audio

GrupLab - Plejrek 193 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Katarina Gryvul, Artur Lis, Olga Matviychuk, Paweł Siek, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 stycznia 2020 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 192 audio

Mateusz Bednarz, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Damian Leśniak, Paweł Siek, Marcel Windys
Mateusz Bednarz - SUN-remake video

koordynacja: Marek Chołoniewski


2019


18 grudnia 2019 - SME AMuz

Mateusz Bednarz - In Red clouds 4 audio

GrupLab - Plejrek 191 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Olga Matviychuk, Damian Leśniak, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 grudnia 2019 - SME AMuz

Mateusz Bednarz - Miks1 audio  Miks2 audio

GrupLab - Plejrek 190 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Damian Leśniak, Olga Matviychuk, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 grudnia 2019 - SME AMuz

360 Gallery Residences video


27 listopada 2019 - SME AMuz

GrupLab - Plejrek 189 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Katarina Gryvul, Damian Leśniak, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Nastia Vorobiova, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 listopada 2019 - Hevre

Festiwal Audio Art

CIME/PSeME/SME


21 listopada 2019 - Hevre

Audio Art Festival

GrupLab Close

Plejrek 188 audio

Francesco Altilio, Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski,  Justin Grize, Kateryna Gryvul, Leszek Hefi Wiśniowski, Artur Lis, Piotr Madej, Marzena Majcher, Olga Matvyichuk, Rina Mołczanowa, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Nastia Vorobiova, Marcel Windys, Andrzej Wojciechowski, Jin Woo, Dawid Wozniakowski i inni

koordynacja: Marek Chołoniewski


20 listopada 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 187 audio

Francesco Altilio, Mateusz Bednarz, Lorenzo Brusci, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Olga Matviychuk, Myroslaw Trofymuk, Nastia Vorobiova,  Marcel Windys, Jin Woo, Kacper Ziemianin

koordynacja: Marek Chołoniewski


15-24 listopada 2019 - Akademia Muzyczna

Konferencja Audio Art

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 listopada 2019 - Akademia Muzyczna

Mateusz Bednarz - mix 01 A  audio

GrupLab - Plejrek 186

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Olga Matviychuk, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 listopada 2019 - Akademia Muzyczna

Mateusz Bednarz - calm music audio

GrupLab - Plejrek 185 audio

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marcel Windys, Leszek Hefi Wiśniowski, Nicole Younes

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 października 2019 - Academy of Music

Mateusz Bednarz - mix 102 audio

GrupLab - Plejrek 184 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Mate Erdei, Justin Grize, Artur Lis, Piotr Madej, Olga Matviychuk, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


25 października 2019 - Intermedia

360 Gallery Residency

Presentations video


20 października 2019 - Tetramatyka Lviv LEM Station 

FoMaTi audio video 3D

Marek Chołoniewski - electronics, brainwaves & Chris Cutler - electric drum kit, objects

Artur Lis - visuals, Piotr Madej - audio space


11-13 października 2019 - Academy of Music

Konferencja

ACOUSMONIUM

Françoise Barrière in Memoriam

11.10.2019

19.00 KONCERT 1

Sala Koncertowa

Andres Levin
DIRGE for Françoise Barrière
2019 5:20 AMEE 

Eduardo Polonio
Elle aimait les chevaux, in memoriam Françoise Barrière
2019 4:25 AMEE 

Juan José Raposo
Tombeau pour Françoise Barrière
2019 5:15 AMEE 

Julio Sanz Vázquez
¿Cómo te lo diría yo?
2019 5:26 AMEE 

Philippos Theocharidis
Baza (Debris)
2016 3:14 HELMCA 

Andreas Mniestris
Brainrinth
2019 14:00 HELMCA Nikos Kokkalis & Stefanos Papadas video 

José Manuel Berenguer
El durmiente
2015-19 10:00 Orquestra del Caos 

Pablo Redes
Son-Ethos
2013 9:51 Orquestra del Caos 

Emil Bruscolini
Porto
2018 9:31 Tempo Reale 

Manuel Rocha Iturbide
Trama de Tramas
2018 8:52 AARSOM video
Anna Margules et prosty kontraltowy i basowy / contralto & bass ute recorder 

Rodrigo Sigal
Repetition of Perception
2012 7:40 AARSOM 

Antonio Russek
Ten sound snapshots
2019 6:00 AARSOM 

12.10.2019

12:00 Konferencja PANEL 1

Sala Kameralna

Marek Chołoniewski AMK, Kraków video

Obiekty w ruchu i wave field synthesis / Moving objects and wave field synthesis

Slavomír Hořínka / Michal Rataj / Jan Troja HAMU, Praha video

Speakerhead and the HAMU mobile acousmonium as a live instrument for the orchestration of space

José Manuel Berenguer Orchestra del Caos, Spain video

Acousmonium versus Immersive media in Spain

Manuel Rocha Iturbide AARSOM, Mexico video

Electroacoustic Music and Sound Installation. Point of convergence and divergence

Panayiotis Kokoras CEMI, Denton/USA video

Fab Synthesis: Performing sound, from Musique Concrète to Mechatronics

Todor Todoroff FeBeME, Brussels video

The use of sound interactions in recent contemporary dance performances

15:30 PANEL 2


Catalina Peralta
GrupLac, Bogota video

Acousmonium? The Halaphon’s spatialization, through Luigi Nono’s “Omaggio a György Kurtág”, for Alt, Flute, Clarinet in Bb, Tuba and live-electronics

Adam Stanović BEAN, Shef eld, UK video

The Electroacoustic Performance: a compositional ‘telos’ 

Miguel Azguime Miso Music, Lisboa video

The Loudspeaker Orchestra paradigm: a place for interpretation of electroacoustic music? 

Alla Zagaykevych UAEM, Kyev video

Early Ukrainian cinema as a potential source of electroacoustic music

Annette Vande Gorne Musique&Reserches, Ohai video

Space and Acousmonium


19:00 KONCERT 2 

Sala Koncertowa

Prix CIME 2019 Annoucement

Wojciech Błażejczyk - #NetworkMusic

Honorable Mentions

Daniel Blinkhorn - Valiha

Mario Mary - Le sophistique son du Dasein

Dougleas McCausland - Black Amnesia

Residency Pris CIME 2019

Giulio Colangelo - Forbidden Soundscapes [Narcissus' Nausea]

Nathaniel Haering - Medical text p.57

Nikola Kanelakis - Spaces and Places

Alexander Khubeev - Cryptocalypse

Mical Misić - nsection

Zhaoyu Zhang - Inheritance

program

Anya Pospelova
Dvo_YE
2019 8:00 CEAMMC Edyta Fil flet basowy / bass flute audio

Nikolay Popov
Edit(a)Fill
2015 7:00 CEAMMC Edyta Fil flet / flute audio

Miguel Azguime
SheBeingBrand
2010-14 6:00 Miso Music 

Filipe Esteves
Estuário
2019 12:00 Miso Music 

Panayiotis Kokoras Mosaicing 2016 7:16 CEMI audio

Edyta Fil et / bass 

Jon Christopher Nelson
When left to His Own Devices
2018 8:40 CEMI 

Qi Shen
Aurora
2012 7:00 CEMI 

Jean-Baptiste Zellal Ruines 2016 8:14 M&R 

Loup Mormont
Ultramarine IV
2019 10:12 M&R 

Annette Vande Gorne
Haiku: été, jeu d’insectes lancinants
2018 2:46 M&R 

Catalina Leonor Peralta Caceres
...Per DUO BASSO II, quasi recitativo
1998/2019 9:00 GrupLac Jakub Gucik wiolonczela / cello audio
Kazimierz Pyzik kontrabas / duble-bass
Catalina Peralta live electronics 

Harold Vasquez-Castaneda
Residuo de Esterella Blanca (Reminder of White Star)
1999-2000 7:30 GrupLac 

Dariusz Mazurowski
VIVA L’autunno
2018 5:00 PSeME 

Elżbieta Sikora
Aquamarina
2018 10:00 PSeME 

Wojciech Błażejczyk 

Étude semi-concrète. Study for Many Strokes on Different Objects 

for objectophones and guitars (Hommage à Włodzimierz Kotoński) 2019 10:22 PSeME audio

Wojciech Błażejczyk objectophones, guitars, electronics 


13.10.2019

12:00 Konferencja PANEL 3 

Studio A6

Barbara Okoń-Makowska / Elżbieta Sikora UMFC, Warszawa video
Space composed and concert space - limits in interpretation of sound diffusion 

Dorota Błaszczak UMFC, Warszawa video

Daily Data Orchestra 


Lorenzo Brusci Florence video
Giardino Sonoro, natural music dissolvings. A model for the intensive inhabitance of new realities

Katerina Gryvul UAEM, Kyev video

Devaluation by abundance in electronic music


Mateusz Bień AMK, Kraków video

eNastro multichannel sound diffusion system


Robert Lisek Institute of Advanced Studies Central European University, Budapest video

Meta-learning for music composing


15:30 PANEL 4 

Maciej Walczak AM Łódź video

Simulation of moving acousmonium in VR – journey to the world of dancing speakers


Marcin Rupociński AM Wrocław video

Memory game. Reflexion about electronic instrument development between XX and XXI centuries


Artur Lis Intermedia, Kraków video
Oscillators, graphics, acousmatics and binaural beats 

Michał Janocha AM Poznań video

5-dimentional Sound Geometry


Robert Gogol AM Poznań video

Acousmatic, and even better Virtual


Karolina Dąbek AMK, Kraków video

Sound is always motionless. About sound illusion in avantgarde music of the end half of XX century


Discussion video


19:00 KONCERT 3 

Sala Koncertowa

Jean-Louis Poliart 

Erosion 1993 5:27 FeBeME 

Daniel Perez Hajdu 

Jeu 2007 3:30 FeBeME 

Stéphanie Laforce 

Bach Ballon-On 2015 4:40 FeBeME 

Échos baroques, caverne 2012 3:03 FeBeME 

Todor Todoroff 

Studio 4 2004 5:00 FeBeME 

Ma Shihua 

Hymn for Creators 2019 5:30 EMAC 

Mi Wenbo 

Language 2018 5:40 EMAC 

Qiao Yang 

The sound memory of yonblakon 2018 5:26 EMAC

Idin Samimi Mofakham 

Fata Morgana 2018 9:25 Spectro audio
Edyta Fil flety / flutes
Jakub Gucik wiolonczela / cello
Martyna Zakrzewska fortepian / piano
Idin Samimi Mofakham elektronika / electronics 

Arsalan Abedian
Cstück Nr 2
2015 5:04 Spectro 

Elsa Justel
Cercels et surfaces
2013 14:52 FARME 

Sviatoslaw Krutykov 

Chronometry 2019 10:00 UAEM audio

Jakub Gucik wiolonczela / cello 

Anton Stuk
The last and the greatest day of Oboe
2019 6:42 UAEM 

Alla Zagaykevych 

Interlude 2018 4:00 UAEM

David Holland 

Talasgair 2018 8:39 BEAN 

Louise Rossiter
Homo Machina
2018 10:07 BEAN 

coordination: Marek Chołoniewski


11 października 2019 - Akademia Muzyczna
Panayiotis Kokoras - Composing Sound video


2
października 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 183 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 października 2019 - Solvay

GloSpat 919

Paweł Mykietyn - Preludia audio video

Paweł Mykietyn - Epifora audio video

- Igor Torbicki - fortepian

Joanna Wabik - New Moon audio video

no art - 0$¢1LÆz€R audio video

GrupLab - Plejrek 182 audio video

Marek Chołoniewski, no art, Igor Torbicki, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski 


13 sierpnia 2019 - Solvay

GloSpat 819

Krzysztof Gawlas - Liquid audio

Leszek Hefi Wiśniowski - Wzloty audio video Upadki audio  video

Marek Chołoniewski - Eastern Tracks audio

GrupLab - Plejrek 181 audio

Marek Chołoniewski, Krzysztof Gawlas, Joerg Spix, Joanna Stępalska-Spix, Jaro Tochowicz, Bartek Wadiak, Leszek Hefi Wiśniowski, Nicole Younes, Kacper Ziemianin

koordynacja: Marek Chołoniewski


31 lipca 2019 - Solvay

Maciej Bosak (29.12.1980 - 31.07.2018)


13 lipca 2019 - Solvay

GloSpat 719

Homage to Bogusław Schaeffer

Edward Sielicki -Reff-EAH-CS / Bogusław Schaeffer in memoriam audio score

Bogusław Schaeffer - ABSTRA video

- Czet Minuks - trąbka

- Marek Chołoniewski - elektronika

Martyna Olińska - Koniec video

Edyta Mąsior - Passage 4 video

Bogusław Schaeffer - Monodram

GrupLab - Plejrek 180 audio

- Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Czet Minkus

Mateusz Bednarz - dream audio

koordynacja: Marek Chołoniewski


1 lipca 2019 - Bogusław Schaeffer + 1.07.2019


26 czerwca 2019 - Academy of Music

GrupLab - Plejrek 179 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Maryana Klochko, Mirjana Nardelli, Francois Rozwadowski, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2019 - Solvay

GloSpat 619

42nd Anniversary of Muzyka Centrum

Frederico Nardella - CREMISI audio video

studenci dr Karola Nepelskiego / students from Dr Karol Nepelski class

Julia Masnicova - czomolungma (akordeon+elektronika/accordion+electronics) audio

Jakub Więcek Zachmurzenie audio

- Jacek Pietrzak (saxophone)

Zofia Marzec - Behind my back (gitara+elektronika/guitar+electronics) audio

GrupLab - Plejrek 178 audio video

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Filip Czaja, Irena Emilewicz, Paweł Feikisz, Krzysztof Gawlas, Kateryna Gryvul, Erwin Jeneralczyk, Maryana Klochko, Zofia Marzec, Tony Miłosz, Jacek Pietrzak, Kazimierz Pyzik, Marcel Windys

Łukasz Stefański - Hepybersdejofon audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 czerwca 2019 - Akademia Muzyczna 

GrupLab - Plejrek 177 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Kateryna Gryvul, Maryana Klochko, William Lamkin, Artur Lis, Tony Miłosz, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 czerwca 2019 - Krzemionki

Intermedia Piknik

Maryana Klochko - Opera of the city audio video

GrupLab - Plejrek 176 audio video1 video2 video3

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Kataryna Gryvul, Maryana Klochko, William Lamkin, Artur Lis, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 czerwca 2019 - Bunkier Sztuki

Schaefferiada 90

Bogusław Schaeffer 90-lecie urodzin

Bogusław Schaeffer - Spektra audio video

Barbara Buczek - Les Sons Esoteriques audio video

Anna Jędrzejewska - Video Score 3 score audio video

Krzysztof Kostrzewa - Trio score audio video

Marek Chołoniewski BeSCH score audio video

Martin Daske - Tinguelytude No. 6 BS score audio video

Hossam Mahmoud - Schaefferiade audio video

Soo Jung Shin - Musik für BSCH score audio video

Joanna Stępalska-Spix - Schema BSCH score audio video

Ewa Trębacz - B-SCH 90! audio video

Nicole Younes - blessing score audio video

Bogusław Schaeffer - Missa Elettronica audio

koordynacja: Joanna Stępalska-Spix, Marek Chołoniewski


5 czerwca 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 175 audio

Francesco Altilio, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Kateryna Gryvul, Erwin Jeneralczyk, Maryana Klochko, Filip Kovalcsk, Mirjana Nardelli, Margarida Sampaio, Myroslaw Trofymuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


2 czerwca 2019 - Filharmonia Krakowska

Schaeffer Muzyki Centrum

Bogusław Schaeffer 90-lecie 

Muzyka Centrum 42-lecie

Free Form I audio video

Bewegung audio video

Proietto Simultaneo audio video

Free Form III Evocazioni audio video

Pilch Music - Guartet audio video

Akt Twórczy audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski, Mariusz Pędziałek, Jan Pilch


29 maja 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 174 audio

Francesco Altilio, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Kateryna Gryvul, Maryana Klochko, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Nastja Vorobiova, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 maja 2019 - Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH

Komora bezechowa / John Cage - 4'33" video

dr Marek Pluta, prof. Marek Chołoniewski, Francesco Altilio, Elio Greggio, Kateryna Gryvul, Maryana Klochko, Mirjana Nardelli, Zuzanna Pieczyńska

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 maja  2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 173 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Kateryna Gryvul, Maryana Klochko, ły any, William Lamkin, Mirjana Nardelli

koordynacja: Marek Chołoniewski


18 maja 2019 - Akademia Muzyczna w Poznaniu

Mirjana Nardelli Kratka (2019) audio

Francesco Altilio nature through technology (2019) video

Elio Greggio Horror Vacui (2019) audio

Kateryna Gryvul Mouldy (2019) audio

Michał Lazar/Grzegorz Mart mozaika - scena #4 (2019) video

William Lamkin LATE Movement 2 & 3 (2019) audio

GrupLab Air adu esP / Plejrek 172 (2019) audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Sebastian Dembski, Karol Firmanty, Robert Gogol, Elio Greggio, Kateryna Gryvul, Michał Janocha, Wojciech Kaszuba, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Wiktoria Różycka Jan Skorupa, Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Lidia Zielińska

Marek Chołoniewski Entropies (2017) audio

Bogusław Schaeffer Media (1967)

Keir Neuringer Dodging Bullets (2004) audio video

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Sebastian Dembski, Karol Firmanty, Robert Gogol, Elio Greggio, Kateryna Gryvul, Michał Janocha, Wojciech Kaszuba, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Wiktoria Różycka, Jan Skorupa, Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Lidia Zielińska

koordynacja: Marek Chołoniewski, Robert Gogol


16 maja 2019 - MOCAK

Koktajl Elektroniczny

webcast live

Ostap Manulyak

Transgression na elektronikę (2019) premiera polska audio video

Nazar Skrypnyk

Tree Max/MSP (2018) premiera polska audio video

Francesco Altilio

Sound from the machines na elektronikę (2019) premiera światowa audio video

Lydia Deokin Ko

Transound na głos koreański tłumaczony na wiele innych głosów (2019) premiera światowa i koreańska audio video

Mirjana Nardelli

Cacti elektronika (2019) premiera światowa audio video

Elio Greggio

Pece na struny i więcej (2019) premiera światowa audio video

- Kateryna Gryvul (skrzypce)

- William Lamkin (altówka)

- instrumenty Łukasza Stefańskiego, studenta Wydziału Intermediów ASP w Krakowie

Maryana Klochko

Qwerty na głos i elektronikę (2019) premiera światowa audio video

program Gaude Polonia Narodowego Centrum Kultury 

William Lamkin

Kay Cathodic  performance kodowany (2019) premiera światowa audio

Michał Lazar / Grzegorz Mart

mozaika - scena #4 video + audio (2019) premiera światowa video

Kateryna Gryvul / Bartłomiej Janas / Xing Yu

+ - + dla kompozytorów/wykonawców (2019) premiera światowa video

pmewmedsfr2prcwnwngwbr *

Air adu esP / Plejrek 170 na zespół (2019) premiera światowa audio video

* Francesco Altilio, Klaudia Bałos, Marek Chołoniewski, Filip Czaja, Marcel Chyrzyński, Magdalena Czarnota, Kacper Dubisz, Elio Greggio, Justin Grize, Kateryna Gryvul, Jadwiga Hernas, Erwin Jeneralczyk, Weronika Kukla, Tomasz Kwapisz, William Lamkin, Wiktoria Lewandowska, Marian Michalski, Annika Mikołajko (koordynator), Monika Moskała, Mirjana Nardelli, Paweł Olszewski, Klauda Opoka, Agnieszka Paszkot, Oktawia Pączkowska, Damian Sobecki, Mateusz Stanuszek, Gabriela Stokłosa, Nina Maria Szukała, Karyna Varabei, Rafał Zelek i inni

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 maja 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 171 audio

Francesco Altilio, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Kateryna Gryvul, Mirjana Nardelli, William Lamkin, Ostap Manulyak, Nazar Skrypnyk

koordynacja: Marek Chołoniewski


15 maja 2019 - Akademia Muzyczna

wykład Yurij Bulka - Super Collider vs Python vs Java Script webcast


14 maja 2019 - Akademia Muzyczna

seminarium Yurij Bulka - Super Collider webcast


13 maja 2019 - Solvay

GloSpat 519

webcast live

Siedl/Cao - the usual nexus audio video

Ostap Manulyak / Nazar Skrypnyk - Impreesem audio video

Yurij Bulka - ~/m/livecode/2019-05-13-krakow audio video

Łukasz Stefański - Pajpofon / Pipephon audio video

GrupLab - Plejrek 169 audio video

Francesco Altilio, Rodrigo Arenas, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Cao Thanh Lan, Ostap Manulyak, Mirjana Nardelli, Gregor Siedl, Nazar Skrypnyk, Łukasz Stefański, Marcel Windys

koordynator: Marek Chołoniewski


8 maja 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 168 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Katarina Gryvul, Dorota Imiełowska, Małgorzata Kuszewski, Mykhailo Kushnasov, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Maria Olbrychtowicz, Łukasz Pawlikowski, Sofija Pasalic, Matt Scutchfield, Aleksandwer Sovtysik

koordynacja: Marek Chołoniewski


24 kwietnia 2019 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 167 audio audio2

Francesco Altilio, Samuele Aversa, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Katarina Gryvul, Maryana Klochko, Artur Lis, Mirjana Nardelli, Eva Sliżova, Marcel Windys, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 kwietnia 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 166 audio video

Francesco Altilio, Sandra Bertocco, Marek Chołoniewski, Filip Czaja, Elio Greggio, Justin Grize, Katerina Gryvul, Erwin Jernalczyk, Maryana Klochko, William Lamkin, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 kwietnia 2019 - Solvay

GloSpat 419 Poznan

Mateusz Wit Bednarz - Eye video

Magdalena Chlebowska - Back to the forest video

Robert Gogol & H.Winczyk - Dystryba Ockhama video

Konrad Handschuh - Discobolus video

Michał Janocha - Czas nieliniowy na dyrygenta audio video

Wojciech Krzyżanowski - Człowiek. Dzieło. Paradoks audio video

GrupLab - Plejrek 164 audio video

    Francesco Altilio, Magdalena Chlebowska, Marek Chołoniewski, Robert Gogol, Elio Greggio, Justin Grize, Konrad Handschuh, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Janocha, Wojciech Krzyżanowski, Jan Migdal, Mirjana Nardelli, Anna Obara, Wiktoria Różycka, Jan Skorupa, Łukasz Stefański, Katarzyna Taborowska Kaszuba, Joanna Wilczyńska, Marcel Windys

Krzysztof Gawlas - No butterflies audio video 

Łukasz Stefański - Radiatorofon audio video

Katarzyna Taborowska Kaszuba -Mmmm audio video

Jan Migdal - Mimoid audio

Anna Obara - XXI audio

Wiktoria Różycka - Micro melodies audio

Jan Skorupa - krak audio

Joanna Wilczyńska - Etiuda na Rondo Kaponiera audio

GrupLab - Plejrek 165 audio video video

Francesco Altilio, Magdalena Chlebowska, Marek Chołoniewski, Robert Gogol, Elio Greggio, Justin Grize, Konrad Handschuh, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Janocha, Maryana Klochko, Wojciech Krzyżanowski, Jan Migdal, Mirjana Nardelli, Anna Obara, Wiktoria Różycka,  Jan Skorupa, Łukasz Stefański, Katarzyna Taborowska Kaszuba, Joanna Wilczyńska, Marcel Windys

koordynacja: Robert Gogol, Marek Chołoniewski


10 kwietnia 2019 - Akademia Muzyczna 

GrupLab - Plejrek 163 audio

Francesco Altilio, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Mirjana Nardelli, Maria Olbrychtowicz, Marcel Windys
koordynacja: Marek Chołoniewski


3 kwietnia 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 162 audio

Francesco Altilio, Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Maryana Klochko, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Patrik Ronkolato, Marcel Windys, Margarida Yokochi

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 marca 2019 - Akademia Muzyczna

Koncert Finałowy 2. Konkursu Kompozytorskiego im. J.Patkowskiego video

Renata Guzik - flety

I Nagroda: Jan Skorupa - Organiczność absolutu (godło STJ), II Nagroda: Przemysław Scheller - Geometria Paradoksu (godło RT 60), III Nagroda: Aleksandra Joanna Słyż - X960001 # THE WAR YOU DON’T WANT TO SEE (godło X9HASZTAG)
Wyróżnienia: Marcin Pączkowski - Flupresja (godło LouChuckF), Przemysław Kunda - Acherontia atropos (godło BAKŁAŻAN), Krzysztof Rau - Anchor (godło Kolombo), Katarzyna Bem - Drone Strike (godło YCAR53, wyróżnienie Marianny Patkowskiej)

koordynacja: Magdalena Długosz, jury: Marcin Bortnowski, Marek Chołoniewski, Magdalena Długosz, Józef Rychlik, Artur Zagajewski, sekretarz: Michał Pawełek


29 marca 2019 - Akademia Muzyczna

Krzysztof Szlifirski - Hortus Rerum

wykład w ramach 2. Konkursu Kompozytorskiego im. J.Patkowskiego video


27 marca  2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 161 audio1 audio2

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Katarina Gryvul, Maryana Klochko, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Margarida Sampaio, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


20 marca 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 160 audio

Francesco Altilio, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Katarina Gryvul, Maryana Klochko, Deokin Ko, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Margarida Sampaio

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 marca 2019 - Solvay

GloSpat319 - Najbrzydsze Dźwięki Świata #3 audio

Anton Stuck - Looking at the water (2019) Media off version (Winner)

Elio Greggio - wse

Łukasz Stefański - untitled

Yurij Bulka - open-arena-fail

Artur Lis - wyłącz to / trun it off

Anonymous - Żyrafa/Giraffe

Francesco Altilio - the first eight bars

Bożena Boba-Dyga - Udawane pierdze-nie

Krzysztof Gawlas - Fed Back Attractors

Katarina Gryvul - How to? (personal approach)

Mirjana Nardelli - trappist

koordynacja: Marek Chołoniewski


Baza - Koncert Nieudany

GrupLab - Plejrek 159 / Karolina Probosz - Ambrozja wulgata audio video

Francesco Altilio, Agata Duda, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Krzysztof Gawlas, Elio Greggio, Artur Lis, Krzysztof Matejski, Agnieszka Nawrat, Karolina Probosz, Łukasz Stefański, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 marca 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 158 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Katarina Gryvul, Maryana Klochko, Artur Lis, Margarida Sampaio

koordynacja: marek Chołoniewski


4 marca 2019 - Akademia Muzyczna

Adam Kaczyński - artysta i jego dzieło

Bogusław Schaeffer - TIS MW2

Jakub Polaczyk - Frozen Moments

Roman Haubenstock-Ramati - Alone 2

Werner Heider - Gassenhauer

Adam Kaczyński - Choices


27 lutego 2019 - Solvay

RHR

Roman Haubenstock-Ramati - 100-lecie urodzin / 100th Anniversary

Muzyka Centrum Ensemble & GrupLab

Multiple 5 audio video1 video2

- Mariusz Pędziałek (obój/oboe)

- Kazimierz Pyzik (kontrabas/double-bass)

The Moon Is Still Blue audio video1 video2

- Olga Szwajgier (głos)

- Marek Chołoniewski (elektronika/electronics)

- Mariusz Pędziałek (obój/oboe)

- Jan Pilch (perkusja/percussion)

- Kazimierz Pyzik (kontrabas/double-bass)

Alone 2 audio video1 video2

- Kazimierz Pyzik (kontrabas/double-bass

- Marek Chołoniewski (taśma/tape)

Kreis video1 video2

Francesco Altilio, Bożena Boba-Dyga, Barbara Bogunia, Marek Chołoniewski, Elio Greggio,  Justin Grize, Katarina Gryvul, Maryana Klochko, Krzysztof Knittel, William Lamkin, Piotr Madej, Mirjana Nardelli, Karolina Probosz, Margarida Sampaio, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


20 lutego 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 157 audio

Francesco Altilio, Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Justin Grize, Katarina Gryvul, Mariana Klochko, William Lamkin, Mirjana Nardelli, Margarida Sampaio

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lutego 2019 - Solvay

GloSpat 219

Katarina Gryvul - Messy Sounds audio video

Mariana Klochko - One & Two audio video

Mirjana Nardelli & Francesco Altilio - audio video1 video2

Elio Greggio - Untitled 2 audio video

Łukasz Stefański - audio video video2

Lorenzo Brusci, Yurij Bulka, Myroslaw Trofymuk

GrupLab - Plejrek 156 audio video

Francesco Altilio, Lorenzo Brusci, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Deokin Ko, Elio Greggio, Katarina Gryvul, Mariana Klochko, Artur Lis, Beata Madej, Piotr Madej, Mirjana Nardelli, Maria Olbrychtowicz, Adam Rzepecki, Piotr Semkowicz, Łukasz Stefański, Myroslaw Trofymuk, Jin Woo, Xing Yuqiekenao

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 lutego 2019 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 155 audio 

Lorenzo Brusci, Zeno Brusci, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Artur Lis, Piotr Madej, Maria Olbrychtowicz, Leszek Hefi Wiśniowski,  Sofija Pasalic

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 stycznia 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 154 audio 

Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Anna Janikova, Jan Jindrich Karasek, Abrin Nayabiwgue, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 stycznia 2019 - Akademia Muzyczna 

GrupLab - Plejrek 153 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Justin Grize, Anna Janikova, Yocheved Ochayon, Artur Lis, Sofija Pasalic

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 stycznia 2019 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 152 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Yocheved Ochayon, Artur Lis, Abrin Nayabiwgue, Sofija Pasalic, Penizot, Olivera Vorkapić

koordynacja: Marek Chołoniewski


2018


12 grudnia 2018 - Akademia Muzyczna 

GrupLab - Plejrek 151 audio

Marek Chołoniewski, Simon Holden, Piotr Madej, Sebastien Vaillancourt

koordynacja: Marek Chołoniewski


5 grudnia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 150 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Simon Holden, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

28 listopada 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 149 audio

Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Simon Holden, Artur Lis, Myroslaw Trofymuk, Sebastien Vaillancourt

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 listopada 2018 - Hevre

Audio Art Festival

GrupLab zaprasza - Plejrek 148 audio video

Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Julia Dyga, Konrad Gęca, Katarina Gryvul, Simon Holden, Yocheved Ochayon, Artur Lis, Piotr Madej, Abrin Nayabiwgue, Sofija Pasalic, Karolina Probosz, Tomasz Przewrocki, Myroslaw Trofymuk, Kacper Ziemianin

koordynacja: Marek Chołoniewski


21 listopada 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 147 audio

Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Julia Dyga, Konrad Gęca,  Katarina Gryvul, Simon Holden, Anna Janikova, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic, Denim Szram, Stanisław Zaremba

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 - 25 listopada 2018 - Festiwal Audio Art

Sesja Audio Art

koordynacja: Marek Chołoniewski


14 listopada 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 146 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca,  Simon Holden, Artur Lis, Edyta Mąsior, Abrin Nayabiwgue, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

7 listopada 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 145 audio

Marek Chołoniewski, Simon Holden, Edyta Mąsior, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


31 października 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 144 audio

Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Simon Holden, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 października 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 143 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Simon Holden, Artur Lis, Abrin Nayabiwgue, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic

koordynacja: Marek Chołoniewski


14 października 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 142 audio

w ramach Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego

Chris Bevan, Bożena Boba-Dyga, Chris Cutler, Marek Chołoniewski, Irena Emilewicz, Simon Holden, Marcin Gruba, Artur Lis, Piotr Madej, Czet Minkus, Ewa Sonnenberg, Myroslaw Trofymuk, Maciej Zimka

koordynacja: Bożena Boba-Dyga


13 października 2018 - Akademia Muzyczna

Konferencja Network Conference

Marek Chołoniewski - Otwarcie - Projekty globalne i sieciowe / Global and network projects video

Chris Cutler - Performance formą negocjacji / Performance as a form of negotation video

Dariusz Mazurowski/Paweł Zagańczyk - Accordionic - muzyka na akordeon w elektronicznej sieci / Accordionic - music for accordion in an electronic network video

Chris Bevan - Nauczyć się mówić: W poszukiwaniu głosu kompozycyjnego / Learning to speak: In search of a compositional voice video

Lorenzo Brusci - Inteligencja sieci i inne metafory operacyjne / Network-Intelligence & Other Operational Metaphors video

Myroslaw Trofymuk - Projekt NIEzależność / INdependence project video

Ryan Ingebritsen - There is Nothing Absolutely More Lonely video paper

Beniamin Głuszek - Neuromuzyka w sieci / Network of Neuromusic video

Mauricio Valdes San Emeterio - moz-art global -art video

Artur Lis - My Network doesn't network

Sébastien Vaillancourt - Połączenie dźwięku i ruchu z użyciem sensora IMU / Connecting sound and movement with an IMU motion sensor video

Sarah Weaver - NowNet: History and current projects video

koncert / concert
Leszek Hefi Wiśniowski - Pole magnetyczne / Magnetic Field video

Simon Holden - Alarum Bells audio

Chris Cutler - Circulations audio

Chris Bevan - Shadow/Break audio

Ryan Ingebristen - SentientObjectPart video

koordynacja: Marek Chołoniewski


10 października 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 141 audio

Chris Bevan, Marek Chołoniewski, Irka Emilewicz, Simon Holden, Piotr Madej, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

3 października 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 140 audio

Nayabiwgue Abrin, Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Irena Emilewicz, Simon Holden, Artur Lis, Edyta Mąsior, Theo Michel, Yocheved Ochayon, Sofija Pasalic, Marcin Pączkowski, Hieronim Rzepa

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 września 2018 - Solvay

Network 918

Karolina Probosz/Tomasz Przewrocki - Wojna Światów video

Mateusz Bednarz - sort of mindfulness video

GrupLab - Plejrek 139 video

Karolina Probosz, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Artur Lis,, Jaro Tochowicz, Tomasz Przewrocki

Piotr Madej - Organiczne skrupuły suflera video

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 sierpnia 2018 - Solvay

Network 818

Anton Stuk -  Not environmentally friendly track ( 2018) audio

Mathew Adkins - Silk to Street (2005) CIME

Who?What?Where?When?Why? (2018) video

Kaja Szwarnóg - przekroczenie 1 (2018) audio

Joanna Stępalska-Spix - Pranayama na obój, rożek angielski, głos i komputer (1984) PSeME video

    -    Olga Szwajgier - głos/voice

    -    Mariusz Pędziałek - oboe, rożek angielski/oboe, English Horn

    -    Marek Chołoniewski - komputer/computer

wykonanie 13.12.2014 - Malerwinkel, Rattenberg, Muzyka Centrum Metamorphoses

Alvin Lucier - I’m sitting in a room (1969) audio

Plejrek 138 audio video

Marek Chołoniewski, Karol Dewera, Irena Emilewicz, Katarina Gryvul, Krzysztof Klima, Tomasz Przewrocki, Jorg Spix, Joanna Stępalska-Spix, Anton Stuk, Kaja Szwarnóg, Bartek Wadiak

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lipca 2018 - Solvay

Network 718

Lorenzo Ballerini - Perseverance audio

Piotr Bednarczyk - beat audio

Katarina Gryvul - a day that could have existed  video

Myriam Sirvan/Milad Bagheri - NUM-Isolated Room audio

Karolina Probosz/Tomasz Przewłocki - Dark Swamp 041 audio

pussy mantra > GrupLab with Brian Kaczynski - Plejrek 137 audio video

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Irena Emilewicz, Katarina Gryvul, Brian Kaczynski, Nikodem Kupczyński, Marta Nawrot, Karolina Probosz, Tomasz Przewrocki,  Nastia Vorobiova, Jagoda Wójtowicz

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 lipca 2018 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 136

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Brian Kaczynski, Wiktoria Kaczynska, Nikodem Kupczyński

koordynacja: Marek Chołoniewski 


29 czerwca 2018 - Maszyce Festival

GrupLab - Plejrek 135 audio video 

Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Katarina Gryvul, Nikodem Kupczyński, Artur Lis - 

koordynacja: Wojtek Ratajczak, Marek Chołoniewski


27 czerwca 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 134

Marek Chołoniewski, Irena Emilewicz, Katarina Gryvul, Nikodem Kupczyński, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski


22, 23, 24, 26 czerwca 2018 - Stary Teatr

Audiencja 89 - Koncert Muzyka Centrum+GrupLab

Bogusław Schaeffer - Media

Marek Chołoniewski, Jan Pilch, Mariusz Pędziałek, Katarina Gryvul (22, 26.06), Marcin Krzyżanowski (23, 24, 26.06), Piotr Madej, Leszek Hefi Wiśniowski, Mariusz Czarnecki, Olga Szwajgier, Bożena Boba-Dyga (22,23,24.06), Artur Lis, Kazimierz Pyzik, Dominika Peszko

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2018 - Solvay

Network 618

Krzysztof Gawlas - Pick it up audio video

Katarina Gryvul - allowed to remember audio

Piotr Madej - ... bueluel ... audio video

Mateusz Bednarz - stady audio

GrupLab - Plejrek 133 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Krzysztof Gawlas, Katarina Gryvul, Piotr Madej, Tomasz Przewrocki

koordynacja: Marek Chołoniewski

  

6 czerwca 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 132

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Monika Skibińska

koordynacja: Marek Chołoniewski 


30 maja 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 131

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Artur Lis, Aleksandra Pancerz,  Jan Rostworowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 maja 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 130 audio1 audio 2 audio 3

Katarina Gryvul, Auden Lincoln-Vogel, Dawid Woźniak

koordynacja: Marek Chołoniewski  


22 maja 2018 - Tbilisi Music Conservatoire

GrupLab - Plejrek 129 audio video

Marek Chołoniewski, Tamar Putkaradze

koordynacja: Marek Chołoniewski 


16 maja 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 128

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Adrian Konarski, Auden Lincoln-Vogel, Anastasia Vorobiova, Dawid Woźniak

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

13 maja 2018 - Solvay

Network 518

Lidia Zielińska - Tańce polskie wg księdza Baki audio video, Insektarion video

Bożena Boba-Dyga, Julia Dyga - Utwór na głos i gest audio video

Mathius Shadow-Sky - ... audio video

Katarina Gryvul - Damal

GrupLab - Plejrek 127 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Julia Dyga, Leszek Hefi Wiśniowski, Katarina Gryvul, Mathius Shadow-Sky

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

12 maja 2018 - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

Święto UJ we współpracy z Wydziałem Intermediów ASP w Krakowie

Akcja Rotacja !

muzyka - program audio 

koordynacja: Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski, Mariusz Front


9 maja 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 126

Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Artur Lis, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

22 kwietnia - NowNet Arts Conference

Stony Brook University, Nowy Jork

Marek Chołoniewski - Virtual is Real

Franciszek Araszkiewicz / Marek Chołoniewski - Double Brain

koordynacja: Sarah Weaver


19 kwietnia 2018 - MOCAK

Koktajl Elektroniczny

Wiaczeslaw Kyrylov - hold on audio video 

- Izabela Żurczak (basethorm)

- Łukasz Laxy (wiolonczela)

Paweł Malinowski - C'mon join to joyride audio video

- Teoniki Rożynek, Krzysztof Augustyn, Julina Gołosz (magnetofony kasetowe)

Dominika Peszko/Marcin Strzelecki/Katerina Gryvul - Pomp-on audio video

- Dominika Peszko (keyboard)

- Marcin Strzelecki (gitara, elektronika)

- Katerina Gryvul (skrzypce)

Monika Szpyrka - zero waste tip 2: don't waste the tips video

Julian Gołosz - Church Music #2 audio video

- Krzysztof Augustyn (instrumenty klawiszowe)

Julia Janiak - Etiuda audio video

- Julia Janiak (głos)

Katerina Gryvul - Damal audio

GrupLab - Plejrek 125 audio video

- Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Monika Buller, Marek Chołoniewski, Katerina Gryvul, Artur Lis, Radosław Mosurek, Tomasz Przewrocki

Kaja Szwarnóg - Roundabout - instalacja ambisoniczna

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

13 kwietnia 2018 - Solvay

Network 418

Auden Lincoln-Vogel - Octet for Alto Beer Bottles audio video

Łukasz Stefański - bez tytułu audio video

Monika Skibińska - zaraz Panu podam tytuł audio video

Katarzyna Jarząb - Scraps and lines audio video

GrupLab - Plejrek 124 audio video

Marek Chołoniewski, Kaja Szwarnóg, Auden Lincoln-Vogel, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Łukasz Stefański, Bartek Wadiak

koordynacja: Marek Chołoniewski


11 kwietnia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 123

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Marcin Ciszewski,  Katarina Gryvul, Auden Lincoln-Vogel, Łukasz Stec, Dawid Woźniakowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


4 kwietnia 2018 - Intermedia Krzemionki

GrupLab - Plejrek 122

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Karol Dewera, Katarina Gryvul, Nikodem Kupczyński, Dominika Peszko, Tomek Przewrocki, Marcin Strzelecki, Geos Art Ura

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

28 marca 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 121

Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Mario Castillo, Marek Chołoniewski, Julia Dyga, Katarina Gryvul, No Lamp Art, Auden Lincoln-Vogel, Dominika Peszko, Daniel Rubio

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

21 marca 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 120

Artek No Artek, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Aleksandra Gimein, Katarina Gryvul, Auden Lincoln-Vogel, Juan de Lis, Piotr Madej, Daniel Rubio, Dawid W., Stanisław Zaremba

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

13 marca 2018 - Solvay 

Network 318 webcast

Krzysztof Gawlas - untitled audio video video3D

Katarina Gryvul - Denaturatus audio

Lorenzo Brusci - Obsession Redemption Projection audio video

no art - half noise half holo video

Francesco Capanni / Katarina Gryvul - moвa audio video video3D

GrupLab - Plejrek 119 audio

Natalia Balska, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Krzysztof Gawlas, Santra Gimein, Katarina Gryvul, Marcin Strzelecki, Anna Tzortzi

koordynacja: Marek Chołoniewski


7 marca 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 118

Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Carmelo Brusci Bene, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Marcin Gierat, Aleksandra Gimein, Katarina Gryvul, Auden Lincoln-Vogel, Tomek Przewrocki

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 marca  2018 - Alchemia

Session

Mark Alban Lotz (flety, elektronika), Rafał Mazur (gitara basowa), Leszek Hefi Wiśniowski (flety, saksofon sopranowy), Marek Chołoniewski (elektronika)

koordynacja: Leszek Hefi Wiśniowski


28 lutego 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 117

Daniela Bazzi, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Lucyna Pegaz, Denisa Slavkovska, Śominika, Joanna Warchał

koordynacja: Marek Chołoniewski


25 lutego 2018 - Akademia Muzyczna

Inauguracja 130-lecia - Przypomnienie 120-lecia - Kalendarium

 

21 lutego 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 116

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Marek Chołoniewski, Guilhermen Curado, Karol Dewera, Katarina Gryvul, noart, Auden Lincoln-Vogel, Domi Peszko, Paweł Siek, Yiannis Sotiriou, Anna Tzortei

koordynacja: Marek Chołoniewski 


14 lutego 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 115

Aleksander Bączkowski, Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Katarina Gryvul, Dominika Peszko

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 lutego 2018 - Solvay

Network 218

Mateusz Bednarz/Jan Pamuła - Grafika konkretna video

Simone Castellan - silence audio video

Francesco Capanni - il buio audio video video3D

GrupLab - Plejrek 114 - audio

Mateusz Bednarz, Lorenzo Brusci?, Jurij Bulka, Francesco Capanni, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Edyta Mąsior, Marcin Strzelecki, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski  


7 lutego 2018 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 113 - audio video

Lorenzo Brusci, Mirta Brusci, Zeno Brusci, Francesco Capanni, Simone Castellan, Marek Chołoniewski,  Maciej Majcherczyk, noł ard

koordynacja: Marek Chołoniewski


31 stycznia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 112 

Francesco Capanni, Julia Ruis Cardon, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Natalia Opie Davila, Daniel Rubio Galicia, Irene Luque Martinez, no art, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski

  

24 stycznia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 111

Bożena Boba-Dyga, Veronica Bizap, Francesco Capanni, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Marta Kula, Dominika Peszko, Karolina Probosz, Marcin Strzelecki, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski

  

17 stycznia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 110

Bożena Boba-Dyga, Francesco Capanni, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Jarosław Czyszczoń, Maugo Dudek, Piotr Madej, No Art, Dominika (Śominika) Śniegocka, Siepko Ul

koordynacja: Marek Chołoniewski

  

3 stycznia 2018 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek109

Marek Chołoniewski, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski 


2017 


13 grudnia  2017 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 108

Bożena Boba-Dyga, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Artur Lis

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

6 grudnia 2017 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 107

Simone Castellan, Marek Chołoniewski, $ominika Dniegocka, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Anastasia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski 


29 listopada 2017 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 106

Simone Castellan, Marek Chołoniewski, $ominika Dniegocka, Piotr Madej, Ula Skiepko, Anastasia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski 


17 - 26 listopada 2017 - Bunkier Sztuki, Akademia Muzyczna

Festiwal Audio Art

Sesja Audio Art

koordynacja: Marek Chołoniewski 

 

8 listopada 2017 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 105

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Jaro Tochowicz, Marcel Windys

koordynacja: Marek Chołoniewski


18 października 2017 - Akademia Muzyczna

GrupLab - Plejrek 104

Eugenia Antoniou, Michał Bogucki, Marek Chołoniewski, Costos, Theo Finkel, Kallirroi Kostikoglou, Timothy Laskaratos, Esthir Lemi, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Konstantinas Mouchtaridis, Karolina Probosz, Panagiotis Skalkotos, Katarzyna Skrobiszewska, Julia Ulman, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski  


13-16 października 2017 - Akademia Muzyczna

Konferencja Imersja

Koncert 1 - 13.10.2017 - CIME/PSeME

Tonalli Rufino Nakamura - Optic Nerve

Mateusz Bednarz - Arvo Pärt 'Spiegel im spiegel - Transformation’ audio

Piotr Madej - Deferenty audio

Michael Smith - Subcellular Abstractions

Dirk Veulemans - 5 Vocalises

Elsa Justel - Tapage nocturne

Dariusz Mazurowski - Between Everything and Nothing

Francesco Giomi - Scabro

GrupLab - Plejrek 102

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Dariusz Mazurowski, Maurcio Valdes

Koncert 2 - 14.10.2017

Lorenzo Brusci - Europea Liberata audio

Anna Jędrzejewska - case X audio

Dariusz Makaruk - Traveller audio

Piotr Lipka, Jakub Chojnacki - Hermeneutyczny Jazz video

Mauricio Valdes San Emeterio - Lamina Audio audio

GrupLab - Plejrek 103

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Mauricio Valdes, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 października 2017 - Willa Decjusza

GrupLab + Muzyka Centrum 40-lecie/40th Anniversary

Márton Simon (H) - Sírás

Henry Cowell - Aeolian Harp (1923) - Dominika Peszko (piano)

Agda Bavi Pain (SL) - Tanky na Atlantídu

Henry Cowell - The Banshee (1925) - Dominika Peszko (piano)

Igor Malijevský (CZ) - 54. týden

Roman Haubenstock-Ramati - Alone 2 (1971) - K.Pyzik (double-bass)

Maria Hawranek (PL) - Złodzieje morza, Kąpiel, Połów, Czesanie

Galeria

koordynacja: Marek Chołoniewski

 

13 września 2017 - Solvay

Plejrek 101 audio video

Mateusz Bednarz, Barbara Bogunia, Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


6 września 2017 - Intermedia

Plejrek 99 audio video 

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski

koordynacja: Marek Chołoniewski


30 sierpnia 2017 - Lorenzo Studio

Plejrek 98 audio

Marcin Barski, Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Matia Fabbri, Nastia Vorobiova


13 sierpnia 2017 - Solvay

Imersja 817

Marcin Krzyżanowski - Solvay Fucksoundage (2017) audio video

Piotr Semberecki - Sonofotoplastikon (2012-2017-do nieskończoności/to infinity) audio video

-  Piotr Semberecki - grafoskop/overhead projector

- Jakub Gucik - wiolonczela/cello

- Jakub Bańdur - skrzypce/violin

Anton Stuk - Sygnalizacja świetlna etiuda na fortepian/Traffic lights study for piano (2017) score audio video

GrupLab - Plejrek 97 audio video

Jakub Bańdur, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Jakub Gucik, Jerzy Heczko, Anna Olszewska, Andrzej Robak, Piotr Semberecki, Anton Stuk (Skype), Paulina Woś

koordynacja: Marek Chołoniewski  


12 sierpnia 2017 - Gacki

Plejrek 98 audio

Marek Chołoniewski, Tomek Chołoniewski, Konrad Gęca, Wojciech Kwapisiński

koordynacja: Marek Chołoniewski

  

13 lipca 2017 - Solvay

Imersja 717 - Najbrzydsze dźwięki świata 4 (wynik konkursu)

Anton Stuk - Stańczyk video audio 

Myroslaw Trofymuk - [NIE]ZALEZNA (Google Chrom) Bałagan audio

Jurij Bulka - ugliest sound 2017 audio

Piotr Madej -             audio

Pussy Mantra - Marta Nawrot, Nastia Vorobiova, Jagoda Wójtowicz video audio

GrupLab - Plejrek 96 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Marta Nawrot, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, audio Aleksiej Tichinowski, Myroslaw Trofymuk, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski 


4 lipca 2017 - Żarówka Cafe

25-lecie pracy twórczej Bożeny Boby-Dygi

GrupLab - Plejrek 95 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Czesław Minkus, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Maciej Zimka

koordynacja: Marek Chołoniewski


28 czerwca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 94 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski  


21 czerwca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 93 audio

Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Anton Stuk, Denim Szram

koordynacja: Marek Chołoniewski  


14 czerwca 2017 - SME

Ryan Ingebritsen - Kosmos Master audio

GrupLab - Plejrek 92 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Ryan Ingebritsen, Artur Lis, Marta Nawrot, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, Jagoda Wójtowicz

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 czerwca 2017 - Willa Decjusza

40-lecie Muzyki Centrum

GrupLab - Plejrek 91 video audio

Bożena Boba-Dyga, Barbara Bogunia, Marek Chołoniewski, Konrad Gęca, Ryan Ingebritsen, Marta Nawrot, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Jagoda Wójtowicz, Anna Zielińska

koordynacja: Marek Chołoniewski


7 czerwca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 90 audio1 audio2

Monika Buller, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Edyta Mąsior, Tamar Putkaradze, Marcin Strzelecki, Myroslaw Trofymuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


21 maja 2017 - Bunkier Sztuki

Koktajl Elektroniczny

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich

Paulina Łuciuk - Cancion tonta video


18 maja 2017 - Szpitalna 1

GrupLab - Plerjek 89 video audio

Marek Chołoniewski, Roman Dziadkiewicz, Artur Lis, Marta Nawrot, Tamar Putkaradze, Michał Rusnarczyk, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Jagoda Wójtowicz

koordynacja: Artur Lis, Marek Chołoniewski


17 maja 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 88 audio

Marek Chołoniewski, Monika Krzynówek, Artur Lis, Anton Stuk, Tamar Putkaradze

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 maja 2017 - Solvay

Imersja 517

Anton Stuk - JądroweGO Nuclear video1 video2 audio

Anton Stuk/Artur Lis - ... video1 video2 audio

GrupLab - Plejrek 87 video1 video2 audio

Marek Chołoniewski, Katerina Hola, Artur Lis, Andrzej Oksienberg, Maciej Ożóg, Dominika Peszko, Tamar Putkaradze, Zbysek Semelka, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, Aleksiej Tichinowski, Bartek Wadiak

koordynacja: Marek Chołoniewski


10 maja 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 86

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, Nastia Vorobiova audio

koordynacja: Marek Chołoniewski


3 maja 2017 - Intermedia

GrupLab - Plejrek 85

Marek Chołoniewski, Oliver Getley, Jenny Handley, Artur Lis, Edyta Mąsior, Anton Stuk audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


27 kwietnia 2017 - Bunkier Sztuki

29. Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich

Koktajl Elektroniczny

Paulina Łuciuk - Cancion tonta na głos, ruch, znaki i taśmę (2017) – wersja 4-kanałowa * audio video1 video2

Franciszek Araszkiewicz - Explorations na fale elektromagnetyczne (2017) * audio video

Ostap Manulyak - Metal na live electronics (2016) audio video1 video2

Marcin Strzelecki - Improwizacja stochastyczna na procesor i fortepian MIDI (2017) * audio video

Anton Stuk - Kopernik na skrzypce, wideo i live electronics (2017) * video1 video2

Eduardo Frigatti - Rose of Hiroshima na taśmę (2017) – wersja 4-kanałowa * audio video

Alisa Kobzar, Nastia Vorobiova - Transmisja na live electronics i wideo (2017) * video

GrupLab - Plejrek 80 na zespół mieszany (2017) * audio video

Franciszek Araszkiewicz, Zofia BermEHO, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Artur Lis, Edyta Mąsior, Tamar Putkaradze, Marcin Strzelecki, Anton Stuk, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


26 kwietnia 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 84

Zofia bermEHO, Marek Chołoniewski, Michał Kiedrowski, Alisa Kobzar, Artur Lis, Tamar Putkaradze, Marcin Strzelecki, Anton Stuk audio1 audio 2

koordynacja: Marek Chołoniewski


19 kwietnia 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 83

Zofia bermEHO, Marek Chołoniewski, Bailey Hawcroft-Hurst, Piotr Madej, Karol Denera, Artur Lis, Marta Nawrot, Andrzej Rzepecki, Anton Stuk, Nastia Vorobiova audio1 audio2 video

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 kwietnia 2017 - Solvay

Imersja 417

Tamar Putkaradze, Jakub Gucik - Wait audio1 audio2  video360

Edyta Mąsior - video, Jakub Gucik - wiolonczela [] [] [] audio video video 3D

Jakub Gucik - Archipelag audio

Anton Stuk - Lekarz audio video

Myroslaw Trofymuk - AiKTRONER audio video

Zbysek Semelka - A small piece of refrigerator / Kawałek lodówki audio video

Tom Bennett, Chiara Corbetta, Bailey Hawcroft-Hurst, Marina Stoimenova - On Demand video1 video2

GrupLab - Plejrek 82

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Tamar Putkaradze, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


12 kwietnia 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 81

Marek Chołoniewski, Karol Denera, Bailey Hawcroft-Hurst, Maciek Majcherczyk, Tamar Putkaradze, Andrzej Rzepecki, Anton Stuk, Mirek Trofymuk audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 kwietnia 2017 - Plivka Club, Kijów

GrupLab - Plejrek 79

Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Danylo Pertsow, Ujif_Notfound, Nastia Vorobiova video

koordynacja: Ujif_Notfound


7 kwietnia 2017 - Academy of Music

Konkurs Kompozytorski im. J.Patkowskiego

koordynacja: Magdalena Długosz


5 kwietnia 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 78

Zofia BermEHO, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Zbysek Semelka audio

koordynacja; Marek Chołoniewski


3 kwietnia 2017 - Wieża Prochowa Lwów video

Marek Chołoniewski - Cymatic Brain

Leszek Hefi Wiśniowski - Elektrycerz

Artur Lis - Brain Electrocute

GrupLab - Plejrek 77

Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Artur Lis, Ioana Vreme Moser, Marcin Strzelecki, Myroslaw Trofymuk, Nastia Vorobiova 

koordynacja: Ostap Manulyak, Marek Chołoniewski


29 marca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 76

Zofia BermEHO, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Alisa Kobzar, Tamar Putkaradze, Zbysek Semelka, Anton Stuk, Mirek Trofymuk, Olesia Vitiuk, Nastia Vorobiova, Jin Woo audio video1 video2 video3 video4

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 marca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 75

Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Tymofi Maksymenko, Tamar Putkaradze, Ivan Say, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Nastja Vorobiova video audio

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 marca 2017 - Solvay

Imersja 317

Anton Stuk - [zrobione] Z zapałek i żołędzi / [made] from matches and acorns audio video

Myroslaw Trofymuk - AUKTRONER - impro audio video

Lorenzo Brusci - musica combinatoria audio video

Artur Lis aka no.art - noisy electrocute 2 audio video

Sinicyn&Nawrot&Jagoda Trio - Krołowe życia + Audiosfera 1 audio video

GrupLab - Plejrek 74 audio video

Anna Olszewska / Andrzej Rabiega - 4'33 audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 marca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 73 audio

Patrycja Augustyn, Aleksandra Bożek, Marek Chołoniewski, Magdalena Kasperczyk, Anna Mich, Marta Nawrot, Julia Podczerwińska, Julia Siuda, Anton Stuk, Nastja Vorobiova, Myroslaw Trofymuk, Jagoda Wójtowicz

koordynacja: Marek Chołoniewski


3 marca 2017 - SME

Maciej Walczak - Virtualion - Zabawy mniej i bardziej muzyczne w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu 

Oculus Rift z Oculus Touch - interface, input, instrument, i co jeszcze ? video1 

HTC Vive + TiltBrush: ADHD wyobraźni poskromione - i nie trzeba sprzątać - Oculus Rift, Touch, SoundStage, Unity, Max …video2


1 marca 2017 - SME

GrupLab - Plejrek 72 audio video video3D

Mateusz Bednarz, Bożena Boba-Dyga, Aleksandra Bożek, Marek Chołoniewski, Izabela Groborz, Philipp Kolychev, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Paulina Łuciuk, Tamar Putkaradze, Danier Rerko, Andrzej Rzepecki, Zbysek Semelka, Veronika Smirnova, Marcin Strzelecki, Mirian Trnkova, Nastia Vorobiova, Mateusz Zieliński

koordynacja: Marek Chołoniewski


1 marca 2017 - SME

Dariusz Mazurowski - Pseudaria PMK video

Andrzej Cao, Paweł Czakarcziew, Lu Jing, Vasyl Kobil, Krzysztof Madziar, Yurii Zelenin


22 lutego 2017 - SME

Leszek Hefi Wiśniowki Plejrek z Bangalore video

GrupLab - Plejrek 71 audio

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Piotr Madej, Marta Nawrot, Andriej Oksienberg, Anton Stuk

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 lutego 2017 - Uniwersytet Rzeszowski 

M.Chołoniewski wykład SME krakowski SEPR w ramach sesji w 60-lecie SEPR


13 lutego 2017 - Solvay

IMERSJA 217

Intro audio video

Jonathan Reus - IMAC Music audio video

Maciej Ożóg / Mariusz Knysak - Epheremal Interferences audio video

Anton Stuk - The Subway of Kyiv for symphonic orchestra and tape (Gaude Polonia) video

Myroslaw Trofymuk - EKTRONER (Gaude Polonia) video

Artur Lis - noisy electrocute video

Piotr Madej - Sol-Way video

GrupLab - Plejrek 70 video

Marek Chołoniewski, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Piotr Madej, Anna Olszewska, Maciej Ożóg, Andrzej Rabenda, Anton Stuk, Myroslaw Trofymuk, Nastia Vorobiova

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 lutego 2017 - Intermedia

Plejrek 69 - Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Piotr Madej, Andriej Oksienberg, Anton Stuk, Aleksiej Tichinowski, Myroslaw Trofymuk audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


1 lutego 2017 - SME

Plejrek 68 - Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marcin Strzelecki, Nastia Vorobiova, Marcin Wróbel audio

koordynacja: Marek Chołoniewski


22 - 24 stycznia 2017

Radom, Kielce, Kraków

Marek Chołoniewski - Wiatrofale na orkiestrę dziecięco-młodzieżową, elektronikę i wideo

Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu pod dyrekcją Przemysława Zycha

- Marek Chołoniewski - media, koordynacja

- Artur Lis - wideo

- Piotr Madej - programowanie, reżyseria dźwięku


11 stycznia 2017 - Forum Designu

Plejrek 67 - Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Piotr Madej, Patrycja Maksylewicz, Marcin Strzelecki, Jin Woo, Nastia Vorobiova, Marcin Wróbel audio video

koordynacja: Artur Lis, Marek Chołoniewski


4 stycznia 2017 - SME

Plejrek 66 - Barbara Bogunia, Lorenzo Brusci, Marek Chołoniewski, Karol Dewera, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Piotr Madej, Ivan Sai, Marta Nawrot, Nastia Vorobiova, Jagoda Wójtowicz audio

koordynacja: Marek Chołoniewski

2016

14 grudnia 2016 - SME
Plejrek 65 - Marek Chołoniewski, Paulina Łuciuk audio
koordynacja: Marek Chołoniewski

7 grudnia 2016 - SME
Plejrek 64 - Sebastian Adamus, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Dominika Peszko, Maja Sądel, Kacper Sokołowski, Anna Skrzypczyk, Marcin Strzelecki audio video
koordynacja: Marek Chołoniewski

30 listopada 2016 - SME
Plejrek 63 - Marek Chołoniewski, Artur Lis, Marta Nawrot, Nastia Vorobiova audio
koordynacja: Marek Chołoniewski 

18 - 28 listopada 2016 - Bunkier Sztuki
Festiwal Audio Art
Plejrek 62 - Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Jurij Bulka, Monika Buller, Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Alisa Kobzar, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Eugeniusz Sinicyn, Nastia Vorobiova, Sarah Woelker, Jin Woo, Bartosz Ignacy Wrona, Kacper Ziemianin video
koordynacja: Marek Chołoniewski 

16 listopada 2016 - SME
ASMR Bozena SztucznaGłowa Nastia TrioA TrioB Studenci pod kierunkiem P. Peszata
Plejrek 61 - Marek Chołoniewski, Marta Nawrot, Nastia Vorobiova, Jun Woo, Jagoda Wójtowicz, Bartek Wrona audio
koordynacja: Marek Chołoniewski 

9 listopada 2016 - SME
Plejrek 60 - Marek Chołoniewski, Karol Dewera, Paweł Harlender, Nikodem Kupczyński, Artur Lis, Marta Nawrot, Jakub Kazimierz Narecki, Ivan Sai, Anna Skrzypczyk, Aleksamlerz Sovtysik, Nastja Vorobiova, Jagoda Wójtowicz video
koordynacja: Marek Chołoniewski 

26 października 2016 - SME
Plejrek 59 - Natalia Balska, Bożena Boba-Dyga, Lorenzo Brusci, Zeno Brusci, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Artur Lis, Marta Nawrot, Marcin Strzelecki, Nastja Vorobiova, Jagoda Wójtowicz audio

16 października 2016 - Cricoteka
Muzyka Sfer (Olga Szwajgier, Bożena Boba-Dyga, Anna Widlarz, Justyna Danczowska, Blanka Dembosz, Marcin Gruba, Adrian Set-Pawęza, Maciej Zimka, Marek Chołoniewski, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Maria Wojciechowska) audio
koordynacja: Bożena Boba-Dyga 

13 - 15 października 2016 - Akademia Muzyczna, Małopolski Ogród Sztuki
Audiokineza - konferencja, koncerty
13 października 2016, Akademia Muzyczna w Krakowie
Koncert 1, Sala Koncertowa
CIME Visiones Sonoras
Anna Arkushyna - pur-pur (UAEM Ukraina)
Angela da Ponte - Homenagem subconsciente (Miso Music Portugal)
Manuel Rocha Iturbide - El baño de Frida Kahlo (AARSOM Mexico)
Nikolay Popov / Alexander Plakhin - Edit(a)Fill (CEAMMC Russia)
Nicolas Nuyens - Le fil ébréché (FeBeME Belgium)
GrupLab - Plejrek 57 - Jurij Bulka, Marek Choloniewski, Maciej Gniady, Ostap Manulyak, Piotr Madej, Dariusz Mazurowski, Ioana Vreme Moser, Leszek Hefi Wiśniowski audio
MOS
Karol Nepelski - Symphonion video
14 października 2016,
Akademia Muzyczna w Krakowie
Konferencja, Sala Kameralna
Panel 1
Prorektor Jan Pilch - Otwarcie konferenccji video
Marek Chołoniewski - Kinetyka przestrzeni dźwiękowej 2 video
Karol Nepelski - Instalacje dźwiękowe w działaniach teatralnych video
Benjamin Głuszek - Instalacje neuromuzyczne video
Dariusz Mazurowski - Malowanie dźwiękiem video
Bożeba Boba-Dyga - Nowoeksplorowane przestrzenie dla muzyki elektroakustycznej w eksperymentach intermedialnych video
Panel 2
Mateusz Bień - Badanie percpecji przestrzeni oktofonicznej video
Magdalena Sotomska - Ruch dźwięków w muzyce postinternetowej video
Jurij Bulka - Muzyka eksperymentalna w wytwórniach sieciowych video
Franciszek Araszkiewicz - Improwizacja interaktywna na modelach stochastycznych video
Marcin Strzelecki - Ucho w ruchu video
Ostap Manulyak - Chronotyp performance'u audiowizualnego video
Ioana Vreme Moser - Kariotoskope - animowane fale video
Koncert 2, Sala Koncertowa    
Dariusz Mazurowski - Głębia ostrości
Maciej Walczak - 1 video  video 360 (Oculus Rift, HTC, "Virtual Desktop", Google Cardboard)
Adam Walaciński > Marek Chołoniewski > Patrycja Maksylewicz > Piotr Madej - Allaloa > Pantaroa video
GrupLab - Plejrek 58 - Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, ivi, Piotr Madej, Ostap Manulyak, Dariusz Mazurowski, Ioana Vreme Moser audio  video
15 października 2016 - Akademia Muzyczna
Konferencja, Sala Kameralna
Panel 3
Michał Pawełek - Badanie percpecji parametrów dźwięku video
Maria Olbrychtowicz - Utopijna architektura akustyczna video
Natalia Balska - Propriocepcja, interocepcja i dźwięk video
Francesco Fabris - News and Stellar
Dyskusja (Jurij Bulka, Grzegorz Biliński, Zofia Bermejo, Marek Chołoniewski, Natalia Balska, Krzysztof Kostrzewa, Piotr Czerny, Dariusz Mazurowski, Benjamin Głuszek, Magdalena Sotomska) video audio
koordynacja: Marek Chołoniewski

5 października 2016 - Visiones Sonoras Morelia
Marek Chołoniewski/Franciszek Araszkiewicz - Double Brain video
koordynacja: Marek Chołoniewski, Rodrigo Sigal 

28 września 2016 - SME
Plejrek 56 audio
Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Łukasz Lachowski, Jakub Tabor, Nastia Vorobiowa, Jin Woo
koordynacja: Marek Chołoniewski 

14 września 2016 - Intermedia
Plejrek 55 warstwa1 warstwa2
Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Jakub Tabor, Nastia Vorobiova
koordynacja: Marek Chołoniewski 

13 września 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Audiokineza IX
Maja Potrawiak - Spójrz / Look video video2
Leszek Hefi Wiśniowski - Parabola video audio
Jakub Tabor - ... video audio
GrupLab - Plejrek 54 video audio
Marek Chołoniewski, Aneta Dziadkowiec, Filip Kmita, Łukasz Lachowski, Magdalena Łopata, Łukasz Roszkowski, Jakub Tabor, Leszek Hefi Wiśniowski
koordynacja: Marek Chołoniewski

13 sierpnia 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Audiokineza Augusta
Kacper Ziemianin - Impsynodullo video
Jakub Bańdur-vn, Jakub Gucik-vc - PerDuo Vnc
Edyta Mąsior - video from the series Bubbles (Summer 2013)
Nastia Vorobiova - Play with light
GrupLab - Plejrek 53
Jakub Bańdur, Jakub Gucik, Edyta Mąsior, Nastia Vorobiova, Kacper Ziemianin video
koordynacja: Jakub Gucik

13 lipca 2016
- Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Audiokineza Lipcowa
Marcin i Hania Strzeleccy - Przedrzeź 
video
- Marcin Strzelecki - gitara, Hania Strzelecka - ukulele
Nastia Vorobiova - Solaris instalacja video
Alisa Kobzar - i video
- Alisa Kobzar - fortepian, elektronika, Marta Nawrot - ruch
Alisa Kobzar - Communication is possible: Berio- Bartok video
- Two Violins: Ilya Bondarenko, Tatyana Zhmendak - skrzypce, Nastia Vorobiova - video, Alisa Kobzar - electronika
Plejrek 52 video
- Ilya Bondarenko, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Edyta Mąsior, Marta Nawrot, Hania Strzelecka, Marcin Strzelecki, Nastia Vorobiova, Jin Woo, Tatyana Zhmendak
koordynacja: Marek Chołoniewski

7 lipca 2016 - Intermedia
Plejrek 51 audio
Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Adrian Konarski, Nikodem Kupczyński, Edyta Mąsior, Marta Nawrot, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski
koordynacja: Marek Chołoniewski

29 czerwca 2016 - Kościół św. Marcina

John Cage - 4'33" video video 360

koordynacja: Marek Chołoniewski

16 - 18 czerwca 2016 Kościół św. Marcina
Organ Underground - projekt GrupLab w ramach 50-tych Dni Muzyki Organowej
16.06, 20.00
    Michał Pawełek - Flowing 8-kanałowy audio
    Leszek Hefi Wiśniowski - BACH - CAGE na flet kontrabasowy video
    Krzysztof Wołek - Mobile Variations 6-kanałowe audio
    Julian Gołosz - organy
        N.Bruhns - Preludium G-dur audio
        O.Messiaen - L’Ascension cz. III audio
        O. Messiaen - Messe de la Pentacote - cz V. Sortie audio
        G. Ligeti - Etiuda 2 „Coulee” audio
    GrupLab - Plejrek 48 video
17.06, 19.00
    Cityscape Krakow - Magdalena Długosz (kurator)
    kompozytorzy: Julian Gołosz, Kamil Kruk, Paweł Malinowski, Piotr Peszat, Monika Szpyrka  
    Krzysztof Augustyn - organy
        N.Bruhns - Preludium e-moll (Wielkie)
        F.Liszt - Preludium i Fuga na temat BACH
        J.S.Bach - Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
    Piotr Madej - Minotaur video
    - Piotr Madej (audio/wideo performance)
    Simone Castellan - Nodo 4-kanałowe audio video
   Marek Chołoniewski - Tofrus Ranrae na organy, wideo mapping i elektronikę w przestrzeni video audio
    - Marek Chołoniewski (organy, elektronika) - Artur Lis (wideo mapping)
    Teresa Salis - Organ Collage audio video
    GrupLab - Plejrek 49 audio
18.06, 19.00
    Arkadiusz Bialic - organy
        J.S.Bach - Fantazja G-dur BWV 572
        H.M.Górecki - Kantata op. 26
        M.Borkowski - Psalmus
    Julian Gołosz - organy
        L. Rizzo - Back in Time video
    Dawid Kusz - Electric Prayer 4-kanałowy audio
    Alisa Kobzar / Nastia Vorobiova - La Divina Comedia video
    - Julian Gołosz (organy), Alisa Kobzar (elektronika) - Nastia Vorobiova (wideo) - Teresa Salis (głos) - Adam Zduńczyk (performance)
    Jin Woo - 1/4 Progress Agreement video
    - Jin Woo (dźwięk), Artur Lis (wideo mapping)
    Nastia Vorobiova / Julian Gołosz - Solaris 0 (live sound / wideo performance) video1 video2
    Bożena Boba-Dyga - Świetlne organy video
    - Artur Lis (wideo)
    GrupLab - Plejrek 50 (Bożena Boba-Dyga, Blanka Dembosz, Marcin Strzelecki, Marek Chołoniewski, Artur Lis …) video
koordynacja Marek Chołoniewski, Julian Gołosz

13 czerwca 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Audiokineza 06
GrupLab zaprasza Muzykę Centrum w 39-lecie
Olga Szwajgier (MC), Krystyna Chołoniewska (GP), Marek Chołoniewski (MC, GL), Bożena Boba-Dyga (GL), Mariusz Czarnecki (MC), Łucja Czarnecka (GP), Jerzy Heczko (GP), Leszek Hefi Wiśniowski (GL), Alisa Kobzar (GL), Kinga Lamparska (GP), Artur Lis (GL), Edyta Mąsior (GL), Tony Miłosz (GP), Marta Nawrot (GP), Valentino Nioi (GP), Oktawia Pączkowska (GP), Kazimierz Pyzik (MC), Teresa Virginia Salis (GL), Andre Martins (GL), Marcin Strzelecki (GL), Anna Szwajgier (GP), Nastia Vorobiova (GL), Jin Woo (GL), Maciej Zimka (GL), Plejrek 47 (GL)
Tony Milosz (oud), Mariusz Czarnecki (el drums) - Makbahar
Intro video
Quasi una fantasia: Bożena Boba-Dyga (głos) & Maciej Zimka (akordeon) - Bajeczka video audio
Nastia Vorobiova & Alisa Kobzar - experiment on alisa video video 2 video 3D
Leszek Hefi Wiśniowski - Dialektyka na flet kontrabasowy video audio video 3D
Claude Debussy - Syrinx wersja na flet kontrabasowy video audio
André Martins - Portrait of Beyoncé video no sound video
Boguslaw Schaeffer - Proietto na głos i taśmę video audio
Teresa Salis / Valentino Nioi / Marek Chołoniewski - Unblind Tunel #2 video audio
Valentino Nioi - Sptlght video
MC/GL/GP - Plejrek 47 video 3D audio
koordynacja: Marek Chołoniewski

31 maja 2016
Łaźnia Nowa
Prof. Stanisław Krawczyński - warsztaty chóralne + GrupLab (Marcin Strzelecki, Artur Lis, Franciszek Araszkiewicz, Piotr Madej)

22 maja 2016 Avarts Corfu
Final Jamm

13 maja 2016 Bunkier Sztuki
Koncert Zamknięty
Plejrek 46 - Bożena Boba-Dyga - głos, Piotr Czerny - fortepian + GrupLab
Anna Białek, Simone Castellan, Carolina Cuggiari, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Martin Mesaros, Marta Nawrot, Valentino Nioi, Morgan Perissinotti, Teresa Virginia Salis, Nastia Vorobiova video 3D
Marta Nawrot - Pejzaż dźwiękowy video
Anna Białek - Pejzaż dźwiękowy video
Piotr Madej - Minotaur video 3D
Alisa Kobzar - D.C. Teresa Salis - głos video 3D
Marcin Wierzbicki - Program Note i Arduino Orchestra video
koordynacja: Marek Chołoniewski

21 kwietnia 2016 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Koktajl Elektroniczny
Alisa Kobzar - Artificial Soundscapes video 1 video 2
Franciszek Araszkiewicz - Palindromic Brainwaves video 1 video 2
Dawid Kusz - Electric Prayer video 1
Teresa Salis/Marta Kula/Nastia Vorobiova - IMS#3 video 1 video 2
Franciszek Araszkiewicz - Single Brain video 1 video 2
Plejrek 45 / GrupLab / don’t be picky / Jin Woo video 1
koordynacja: Marcin Strzelecki

13 kwietnia 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

Audiokineza April

IMS #2 - Teresa Virginia Salis, Marta Kula, Nastia Vorobiova, Valentino Nioi

Jin Woo - Sewing Woman animation video

Alisa Kobzar - Artificial Soundscapes (version 0), Alisa Kobzar, Nastia Vorobiova

Valentino Nioi - Flash

Piotr Madej - The Thing

Plejrek 44 - Teresa Virginia Salis, Piotr Madej, Valentino Nioi, Marcin Strzelecki, Nastia Vorobiova, Jin Woo

webcast

koordynacja: Teresa Virginia Salis


6 kwietnia 2016
Plejrek 43 audio video 2D video 3D
Natalia Balska, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Valentino Nioi, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski

30 marca 2016
Plejrek 42
Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Valentino Nioi, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski, Jin Woo

23 marca 2016
Plejrek 41 audio
Natalia Balska, Bożena Boba-Dyga, Barbara Bogunia, Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Alisa Kobzar, Marta Kula, Artur Lis, Edyta Mąsior, Valentino Nioi, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Jin Woo

16 marca 2016

Plejrek 40 audio video

Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Clemens Bordeaux, Alisa Kobzar, Martin Mesaros, Valentino Nioi, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Jin Woo


13 marca 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

program

Marta Kula / Roman Haubenstock-Ramati / Teresa Salis - Frame video1 video2

Jin Woo - Beautiful video

Simone Castellan - Black landscape audio

Alisa Kobzar - untitled audio

Teresa Virginia Salis / Marta Kula / Nastia Vorobiova - IMS#1 video2D, video 3D

Edyta Mąsior - Balloon Orchestra audio video3D video2D

GrupLab - Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Alisa Kobzar, Artur Lis, Martin Mesaros, Anna Olszewska, Teresa Salis, Marcin Strzelecki @ co, Jin Woo, Nastia Worobiowa

Plejrek 39 audio video

koordynacja: Marek Chołoniewski


17 lutego 2016
Plejrek 38 audio video
Simone Castellan, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, ivi, JAG, Alisa Kobzar, Teresa Salis, Nastia Worobiowa, Jin Woo

13 lutego 2016 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
AudioKineza
Anastia Vorobiova - untitle
Alisa Kobzar - the unnamable (after S.Beckett)
Franciszek Araszkiewicz / Marek Chołoniewski - DoubleBrain audio video
Bogdan Mizerski - proste dźwięki krzywe audio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 video video 3D
Teresa Salis - unBlind Tunel 55/87 … ??? audio
Plejrek 37 - Araszkiewicz, Chołoniewski, Mariusz Czarnecki, Kobzar, Mizerski, Salis, Ioana Vreme Moser & Ovidiu Zimcea (Timisoara live) audio video
koordynacja: Marek Chołoniewski

10 lutego 2016
Plejrek 36
Alisa Kobzar, Teresa Salis, Ioana Vreme Moser audio video 3D

3 lutego 2016
Plejrek 35
Marek Chołoniewski, Barbora Kropackova, Dominika Peszko, Teresa Salis

13 stycznia 2016
Plejrek 34
Marek Chołoniewski, Marta Kula, Edyta Mąsior, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski

6 stycznia 2016
Plejrek 33
Marek Chołoniewski, Marta Kula, Edyta Mąsior, Teresa Salis, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski

2015

25 listopada 2015 

Plejrek 32

Barbara Bogunia, Marek Chołoniewski, ivi, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Ioana Vreme Moser, Teresa Salis, Marcin Strzelecki, Leszek Hefi Wiśniowski

13 - 22 listopada 2015
Festiwal Audio Art
19.11.2015 Aula ASP - CIME/PSeME - koncert akusmatyczny
koordynacja: Marek Chołoniewski

26 października 2015 Akademia Muzyczna
Koncert pamięci Prof. Józefa Patkowskiego
Krzysztof Szlifirski - Wspomnienia o Józefie ... video
Józef Rychlik - Podtytuł "Sen Eurydyki" audio
Magdalena Długosz - MirAGe 2015 (J.Pilch) video audio
Bogusław Schaeffer - Proietto (M.Pędziałek) video audio
Mateusz Bień/Jan Pamuła/Mateusz Bednarz - Continuum 1 (fragment) video
Marek Chołoniewski - Physical Modeling/Miłosz Łuczyński - Parachora (R.Guzik) video audio
Barbara Zawadzka - esperanza audio
Anna Zawadzka-Gołosz - Szkic do aforyzmu (K.Augustyn) video
Michał Pawełek - Mal audio
PATJO
- ivi, Zenial, M.Walczak, G.Biliński, K.Knittel, J.Stępalska, B.Okoń-Makowska, S.Krupowicz, M.Pawełek, J.Kapuściński, D.Mazurowski, M.Strzelecki, I.V.Moser, R.Iwański, M.Chyrzyński, O.Manulyak audio video: MCholoniewskiIteracja  R.KlisowskiJerzyOlekMarekHameraOutSide FrancescoFabris 1 2 3
Plejrek 31 GrupLab: B.Bogunia, F.Fabris, L.Hefi Wiśniowski, M.Strzelecki video audio
koordynacja: Marek Chołoniewski

21 października 2015
Akademia Muzyczna
Plejrek 30 Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, JAG, Edyta Mąsior, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Nastia Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski
koordynacja: Marek Chołoniewski 

9 - 11 października 2015 Akademia Muzyczna
Konferencja Neurosensoryczna BioSound
koordynacja: Marek Chołoniewski

8 października 2015 Akademia Muzyczna
Plejrek 29 Rekolta Simultan Timisoara: ivi, Ioana Vreme Moser, Yurij Bulka; GME Cuenca: Sylvia Molina Muro and Julio Sanz Vázquez; GrupLab Krakow: Marek Chołoniewski
koordynacja: Ioana Vreme Moser, Marek Chołoniewski 

26 września 2015 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

20-lecie Bludny Kamen w Opavie

program

Angelika Szkucik - Untitled

Nastia Vorobiova - przed Solaris po ...

Eugene Martynec - Falling Angels audio video

Katarzyna Komada - Omidasu

Leszek Hefi Wiśniowski - Sucha rzeka / Dry River, Oksymoron

Plejrek 28 audio video

Ksenia Bilyk, Marek Chołoniewski, ivi, Vida Juozaitis, Oktawia Pączkowska, Nastja Vorobiova, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 września 2015 SME

Plejrek 27

Marek Chołoniewski, Piotr Madej, Eugene Martynec

koordynacja: Marek Chołoniewski


9 września 2015 Intermedia

Plejrek 26

Marek Chołoniewski, Ryan Ingebritsen, ivi, Kerry Kenny Patrycja Maksylewicz, Łukasz Stawarz, Marcin Strzelecki

koordynacja: Marek Chołoniewski


26 sierpnia 2015 net

sierpniowa odNova

Plejrek 25 

koordynacja: Marek Chołoniewski


3-7 sierpnia 2015 Dom Pracy Twórczej Radziejowice

Marek Chołoniewski - kursy kompozytorskie


26 lipca 2015 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

lipcowa odNova

Canberk Duman - Otoman Dixi Symphony

- Interview

- Piano Krakauer Sonata mit kleine Elektronische Turkische Klange und Stimme

- Piano Krakauer Sonata mit unsere Elektronische Turkische Klange und unsere Stimme

Piotr Madej - Epitafium, Deepest Pitschaft

Bożena Boba-Dyga - Improwizacja? na przeszkadzajki i głos

Plejrek 24

Bożena Boba-Dyga, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Canberk Duman, ivi, Adam Janeczek, Piotr Madej, Flavia Tuna (net), Ioana Vreme Moser (net), Marek Wilczyński

koordynacja: Marek Chołoniewski


23 lipca 2015 Intermedia

Plejrek 23

Bożena Boba-Dyga, Barbara Bogunia, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Diana Ciuma (net), Canberk Duman, ivi, Adam Janeczek, Edyta Mąsior, Myroslav Trofymuk, Ioana Vreme Moser (net)

koordynacja: Marek Chołoniewski


16 lipca 2015 SME

Plejrek 22

Jurij Bulka, ivi, Ioana Vreme Moser

koordynacja: Jurij Bulka

14 lipca 2015 Intermedia
Plejrek 21
Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Canberk Duman, ivi, Piotr Madej, Patrycja Maksylewicz, Edyta Mąsior, Ioana Vreme Moser
koordynacja: Marek Chołoniewski

8 lipca 2015 Intermedia
Plejrek 20
Mateusz Bednarz, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Canberk Duman, Francesco Fabris, ivi, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Ioana Vreme Moser
koordynacja: Marek Chołoniewski

1 lipca 2015 Intermedia
Plejrek 19
Bożena Boba-Dyga, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Canberk Duman, Francesco Fabris, ivi, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Marcin Strzelecki, Ioana Vreme Moser
koordynacja: Marek Chołoniewski 

26 czerwca 2015 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
odNova?
Edyta Mąsior - laiki
Ina Weisser - sysiphos (ina hurry is on the road)
GrupLab - Plejrek 18 audio video
Bożena Boba-Dyga, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Hania Strzelecka, Marcin Strzelecki, Szymek Strzelecki, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser
Jurij Bulka - Object audio video
Philippe Cavaleri / Nathalie Boeur - Bruital Orgasme audio video
Arne Nordheim - Dinosaurus audio video
- Maciej Zimka (akordeon/accordion)
Roman Haubenstock Ramati - Alone 2 audio video
Quasi una fantasia:
- Bożena Boba-Dyga (głos/voice)
- Maciej Zimka (akordeon/accordion)
koordynacja: Marek Chołoniewski 

24 czerwca 2015 SME
Plejrek 17
Bożena Boba-Dyga, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Patrycja Maksylewicz, Edyta Mąsior, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser
koordynacja: Marek Chołoniewski 

21 czerwca 2015
Kawiarnia Naukowa
Plejrek 16
natalia balska, barbara bogunia, jurij bulka, marek chołoniewski, marta dunal, francesco fabris, ivi, jag, edyta mąsior, ioana vreme moser, ina weisser, leszek hefi wisniowski
koordynacja: marek chołoniewski 

17 czerwca 2015 SME
Plejrek 15
Natalia Balska, Barbara Bogunia, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, ivi, Edyta Mąsior, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser
koordynacja: Marek Chołoniewski 

10 czerwca 2015 SME
Plejrek 14 audiomix audioair
Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Iwona Karcz, Marcin Strzelecki, Ioana Vreme Moser
koordynacja: Marek Chołoniewski

3 czerwca 2015 SME
Plejrek 13,5
Jurij Bulka, Barbara Bogunia, Edyta Mąsior
koordynacja: Marek Chołoniewski

27 maja 2015 SME
John Cage - 4'33" (Firefox, Chrome, Opera, montaż wideo: Jurij Bulka)
Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, ivi, Adam Nowakowski, Marcin Strzelecki, Weronika Krówka
Plejrek13

Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Marta Kula, ivi, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser
koordynacja: Marek Chołoniewski 

26 maja 2015 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Koncert 4:33 program
John Cage - 4'33" audio video
SMExter audio video
Piotr Madej - Tau Ceti Travel audio video
Edyta Mąsior - Kokoszące kukuranie video
Francesco Fabris - Corp video
Marcin Krzyżanowski - Fucksondage audio video
Jurek Bułka - bez tytułu audio video
Leszek Hefi Wiśniowski - Elektrycerz audio video
Krzysztof Gawlas - Harmobuzz audio video
Plejrek 12 audio video
ivi, Edyta Mąsior, Jurek Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Krzysztof Gawlas, Marcin Krzyżanowski, Piotr Madej, Marcin Strzelecki, Leszek Hefi Wiśniowski
koordynacja: Marek Chołoniewski

20 maja 2015 SME

Plejrek 11 audio foto1 foto2

Barbara Bogunia, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, ivi, Patrycja Maksylewicz, Edyta Mąsior, Tony Miłosz, Dominika Peszko, Rie Sugiura, Marcin Strzelecki, Leszek Hefi Wiśniowski

koordynacja: Marek Chołoniewski


13 maja 2015 SME
Plejrek 10 audio
Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Marta Dunal, Francesco Fabris, ivi, Iwona Karcz, Marta Kula
koordynacja: Marek Chołoniewski 

6/7 maja 2015 MOS
Konferencja Obszarów Sztuki
    7.05.15
Jurij Bulka - #! video
Leszek Hefi Wiśniowski - Meditation audio Dialektyka audio
Jarek Kordaczuk - Monoctone audio video
Denis Kolokol - Sympli Romatikó audio
Plejrek 9 audio
Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, ivi, Marta Dunal, Iwona Karcz, Denis Kolokol, Jarek Kordaczuk, Leszek Hefi Wiśniowski
    6.05.15
Francesco Fabris – Spheronization video
Franciszek Araszkiewicz – Sound Scripture
Franciszek Araszkiewicz, Marek Chołoniewski, Szymon Strzelec – Strefy
Plejrek 8 audio
Franciszek Araszkiewicz, Barbara Bogunia, Yurij Bulka, Marek Chołoniewski, Marta Dunal, ivi, Artur Lis, Ioana Vreme Moser, Edyta Mąsior, Kuba Nowara, Szymon Strzelec, Marcin Strzelecki, Ina Weisser
koordynacja: Marek Chołoniewski

30 kwietnia 2015
SME
SMExter zewnętrzna cichoszumowa efemeryda instalacji GPS-Art (2000) oraz UchoEcho (2013) transmituje dźwięki z anonimowego i ruchomego punktu w przestrzeni miejskiej dostępnego pod numerem 576857070
koordynacja: Marek Chołoniewski

29 kwietnia 2015 SME
Plejrek7
Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Ivi, JAG, Maciej Koczur, Marta Kula, Edyta Mąsior, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser, Leszek Hefi Wiśniowski
koordynacja: Marek Chołoniewski 

26 kwietnia 2015
Koncert Południowy - Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
program
Leszek Hefi Wiśniowski – Dialektyka na flet basowy (2015) video audio
Mateusz Węgrzyn – (obraz Adrian Kolerski) na pianino (2015) video audio
Edyta Mąsior - Jumping (2015) (muzyka Leszek hefi Wiśniowski) video
JAG & DIN video
Plejrek 6 – Ina Weisser, Ioana Vreme Moser, Jurij Bulka, JAG video
koordynacja: Marek Chołoniewski

22 kwietnia 2015

Koktajl Elektroniczny w ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich

Bunkier Sztuki

program

Franciszek Araszkiewicz – Sound scripture (2015) video na harfę infrared

Jurij Bulka – #! (2015) video 

João Victor Bota - Flexatone (2015) audio 

Francesco Fabris - net_cell (2015) na wiolonczelę i media sieciowe video

- Jakub Gucik (wiolonczela)

Marcin Pączkowski – Etiuda elektroniczna nr. 4 video

Franciszek Araszkiewicz, Piotr Roemer, Szymon Strzelec - Strefy (2015) video

Ewa Trębacz - Minotaur (2005/2011) na waltornię i elektronikę video audio

- Paweł Cal (waltornia)

koordynacja: Marek Chołoniewski


8 kwietnia 2015 SME
Plejrek 5
Barbara Bogunia, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Edyta Mąsior, Ivi, Marta Kula, Bartek Łaniusz, Ioana Vreme Moser

koordynacja: Marek Chołoniewski

1 kwietnia 2015 SME
Plejrek 4
Mateusz Bednarz, Barbara Bogunia, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Leszek Hefi Wiśniowski, Piotr Madej, Denim Szram

koordynacja: Marek Chołoniewski

26 marca 2015 Solvay
Orkiestra ElektroNova 260315
Koncierto Marcowe
Hałasy, GrupLaby i inni
Solvay, 26.03.15, 20.00
Leszek Hefi Wiśniowski - Hectic Schedule 3 na flet amplifikowany video audio
Weronika Krówka - prostoZmuszli video audio
Morton Feldman - Nature pieces na fortepian video audio
- Dominika Peszko (pianino)
Francesco Fabris - Cell na wiolonczelę i elektronikę video1 video2 audio
- Jakub Gucik (wiolonczela)
Yurij Bulka - Underwater Ostinato video audio
Orkiestra Hałasów 2015 (II r. Audiosfery) Luigi Russolo + nowe intonarumori video audio
GrupLab - Plejrek 3 sesja otwarta / open session video audio photo1 photo2 photo3
- Mateusz Bednarz, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Edyta Mąsior, Denim Szram, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser,
koordynacja: Marek Chołoniewski

25 marca 2015 SME
Plejrek 2
Mateusz Bednarz, Barbara Bogunia, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Feri, Edyta Mąsior,  Denim Szram, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser
koordynacja: Marek Chołoniewski 

18 marca 2015 SME

Plejrek 1

Barbara Bogunia, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Leszek Hefi Wiśniowski, Patrycja Maksylewicz, Edyta Mąsior, Dominika Peszko, Marcin Strzelecki, Denim Szram, Ioana Vreme Moser, Ina Weisser

kooryndacja: Marek Chołoniewski


6 marca 2015

Komora Bezechowa - Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH

John Cage - 4'33" video

Mateusz Bednarz, Barbara Bogunia, Jurij Bułka, Marek Chołoniewski, Francesco Fabris, Piotr Madej, Edyta Mąsior, Michał Rusnarczyk, Marcin Strzelecki, Denim Szram, Ina Weisser, Leszek Hefi Wiśniowski

26 lutego 2015
Koncert ElektroNovy
Edyta Mąsior - My Silent Balloons II
Jurij Bułka - 0d34e70 wideo
Piotr Madej - Water Walk Remake Cage - klon wideo
Francesco Fabris/Denim - SzramAl FaszRam wideo
Krzysztof Klima (klarnet) - Monodram wideo
Marta Kula/R.Haubenstock-Ramati - Frame wideo
Grigoris Panopoulos - Closed circuit wideo
Leszek Hefi Wiśniowski  - Komu-sō and whales wideo
Leszek Hefi Wiśniowski - How sensitive na fortepian elektryczny i flet z glissando headjoint wideo
- Dominka Peszko - fortepian el.
- Leszek Hefi - headjoint flet
koordynacja: Marek Chołoniewski

20 lutego 2015
ArtScience Interfaculty z Hagi + Intermedia ASP w Krakowie
Finał projektu - Bunkier Sztuki
#1 #2 #3 #4
Andreas Andersen, Stefan Bandalac, Manuel Beltran, Grzegorz Biliński, Boris Bischof, Jan Boudestein, Napoleon Bryl, Jurij Bulka, Marek Chołoniewski, Judyta Chrystowska, Francesco Fabris, Cecille Gentili, Kasper van der Horst, Jan Kees van Kampen, Ingrid Lee, Patrycja Maksylewicz, Jakub Mateja, Thomas van der Meiden, Stefano Murgia, Maria Olbrychtowicz,  Katarina Petrovic, Falco Pols, Robert Pravda, Florencia Reznik, Volcan Sancar, John Eirik Sandli, Taco Stolk, Jana Szostak, Denim Szram, Philip Vermeulen, Alexander Winther
warsztaty Intermedia - 10.02 (#1) , RecPlay 11.02 (#2 #3) oraz wykład prof. G.Bilińskiego 13.02  #4 #5 #6 #7
wykład Taconis Stolk - SME 20.02  #1 #2 #3
koordynacja: Taco Stolk, Robert Pravda, Kasper van der Horst, Marek Chołoniewski  

2014

20 grudnia 2014

Epilog Festiwalu Audio Art '14

ElettroVoce

Agata Zubel - głos

Cezary Duchnowski - fortepian, elektronika

program

Dzisiejsza Improwizacja (2014) audio video

   laureaci XI Konkursu im. Tadeusza Ochlewskiego, PWM 2013

Marta Śniady - S!c2 (2013) audio video

Franciszek Araszkiewicz - Monster Group Number (2013) audio video

Sławomir Kupczak - Anafora VII (2007) audio video

Alejandro Viñao - Chant d'Ailleurs (1991) audio video

koordynacja: Daniel Cichy, Marek Chołoniewski


13 - 15 grudnia 2014

Avantgarde Tirol, Rattenberg, Schwaz

Muzyka Centrum Ensemble

Olga Szwajgier - głos

Marek Chołoniewski - elektronika

Piotr Grodecki - fortepian

Mariusz Pędziałek - obój, rożek angielski

koordynacja: Marek Chołoniewski

www.muzykacentrum.krakow.pl


12 grudnia 2014

Signalraum Munich

Marek Choloniewski (Krakau) - elektronika

Christoph Reiserer (München) - gitara

Jürgen Schneider (München) - perkusja, koordynacja

#1 trio 

#2 marek solo 

#3 christian solo robot-guitar 

#4 trio 

#5 marek solo brainwaves 

#6 trio 

#7 trio 

#8 marek ...nothing?

koordynacja: Horst Konietzny


5/6 grudnia 2014

Club Instabil - black-hole factory Braunschweig

Roger Mills, Łukasz Szałankiewicz, Marek Choloniewski, Elke Utermohlen, Martin Slawig

koordynacja: black-hole factory


30 listopada 2014

Środkowo-Europejski Warsztat Elektroakustyczny (EC Workstation)

współpraca z Liszt Academy of Music, Budapeszt

wykonawcy:

Dominika Peszko - fortepian, Leszek Hefi Wiśniowski - flety, Szabolcs Kerestes - reżyseria dźwięku

program:

Franciszek Araszkiewicz - Core Fractals audio video

Cinar Timur - E-Space audio video

Franciszek Araszkiewicz - Paradoxes audio video

Zsolt Cselenak - 37.42 audio video

Gabor Berko - Chocolat without cocoa audio video

Gabor Berko - Colonization audio video

koordynacja: Andrea Szigetvari, Marek Chołoniewski

projekt wspierany przez Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej


14 - 23 listopada 2014

Festiwal Audio Art

koncerty, performance, instalacje

koordynacja: Marek Chołoniewski

10 - 12 października 2014
Sala Kameralna, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
Konferencja Nisha
koordynacja: Marek Chołoniewski

26 września 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Nisha Kinetica
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Artur Lis - Oscilloshok 4 video
Walerian Borowczyk/Jan Lenica/Włodzimierz Kotoński - Dom
Włodzimierz Kotoński - Etiuda na jedno uderzenie w talerz
Włodzimierz Kotoński - Aela video
Mateusz Bednarz - Etude01 audio
Konrad Gęca - dubcore audio
Leszek Hefi Wiśniowski - Niskie Pobutki video

26 sierpnia 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Nisha Augusta
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Edyta Mąsior - laiki 3 picture
Artur Lis - Stickoscilloshok picture
Dariusz Mazurowski - Wejście od Ligowskiego pr. 53 audio
Patrycja Maksylewicz/Denim Szram - bez tytułu roboczego video
Denim Szram - Kraków untitled audio
Bogusław Schaeffer - Symfonia - muzyka elektroniczna video
Leszek Hefi Wiśniowski/Maciej Hałoń - Under the water video
Jag is DIN is Noise 3Dvideo

26 lipca 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Nisha lipcowa
koordynacja: Leszek Hefi Wiśniowski
program
Edyta Mąsior - laiki 2#2 video
Leszek Hefi Wiśniowski - After touch audio
PerDuo Vnc - Wytłoki z Mozarta video
Leszek Hefi Wisniowski - Wire audio
Denim Szram - Ciemny Poemat video
Mateusz Bednarz - Traffic OF Emotions audio
Patrycja Maksylewicz/Lukasz Furman/Artur Lis - Bogusław Schaeffer: Free Form I#2 video
Milosz Luczynski/Marek Choloniewski - Bukowica Mila video
Barbara Bogunia/Artur Lis - Salsa Osciloszok video

26 czerwca 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Iluzje dźwiękowe i eksperymenty cymatyczne
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Eksperymenty cymatyczne video
Marina Fridman - Planty Park audio
Marek Choloniewski - Passage 2013 video
Edyta Masior - Laiki 2 video 1 2 3 4 5
Franciszek Araszkiewicz - Homage a Brandl audio
Artur Lis - Osciloszok video
Pierre Schaeffer - Symphonie pour un homme seul audio

14 czerwca 2014
Bunkier Sztuki
Marek Chołoniewski - Waves
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Passage 2013 video audio
blink video
Waves video

13 czerwca 2014
Bunkier Sztuki
Bogusław Schaeffer 85-lecie, Muzyka Centrum 37-lecie
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Algorytmy video
Proietto Simultaneo video
Bewegung video
Spektra video
Media video
Free Form I video

13 czerwca 2014
Bunkier Sztuki
Koktail Elektroniczny
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Marina Fridman - Fluxes video audio
Cinar Timur - This Tense video
Piotr Czerny - Koncert skrzypcowy (Jadwiga Bialic - skrzypce) video
Piotr Roemer - Poemat elektroakustyczny - Sin Palabras audio
Franciszek Araszkiewicz - Superposition audio

6 czerwca 2014
Sala Fontany Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
SCHAEFFERIADA 85
koordynacja: Bogusława Hubisz-Sielska, Marek Chołoniewski
program
Boguslaw Schaeffer - Non Stop video
Martin Daske - Why:stop:here audio
Martin Daske - Notensetzen I + VIII audio
Marek Chołoniewski - SCHMCH audio
Sandeep Bhagwati - 85 seconds audio
Boguslaw Schaeffer - 3 krotkie utwory audio
koncert realizowany ze środków ZAIKSu

26 maja 2014
Kosciół Ewangelicki sw. Marcina
Festiwal Muzyki Organowej
program
Marek Chołoniewski + GrupLab - Fotrus Narrae video

26 kwietnia 2014
Centrum Sztuki Wspołczesnej Solvay
koordynacja: Marek Chołoniewski
Orkiestra ElektroNova and JAG
program
Patrycja Maksylewicz - EndoPantograph video
Kacper Sokołowski - LUTOSKOP video
Marcin Krzyżanowski - Fucksoundage video
Edyta Mąsior - Laiki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leszek Hefi Wiśniowski - Wielka Sobota video
Piotr Czerny - II Symfonia audio
JAG - DIN Is Noise video
Session video

26 marca 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
NISHA ... Po
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Sarah Wölker - Compulsion video
Leszek Hefi Wiśniowski (tenor sax) - Non Agression Pact video
Kacper Sokołowski - em fom video
Maziyar Mahjour (tanbur, setar) - Solo video
Maziyar Mahjour (tanbur, setar), Leszek Hefi Wisniowski (flute) - Duo video
Denim Szram - Impro I audio

26 lutego 2014
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
NISHA
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Marina Fridman - 2 Today (Mateusz Rusowicz - trąbka, Michał Pawełek - elektronika) video video2
Rainer Bosch - Pierres/Stones/Kamienie
Edyta Masior - PlatOkna (Cinar Timur - lavta) video video2
Piotr Madej - 5:16 enD oF thE weeK video
Leszek Hefi Wiśniowski (flety, elektronika) - Palimpsetststststs video
UchoEchoMix video
Marek Chołoniewki - performance wibracyjny video video 2

2013

40-lecie Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
100 lat Sztuki Hałasu Luigi Russolo

17 grudnia 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Zbigniew Karkowski in Memoriam
audio Mix1 for Zbigniew program
koordynacja: Marek Chołoniewski

15 - 23 listopada 2013
Akademia Muzyczna
Warsztaty i wyklady Audio Art

26 padziernika 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Koncert Nieudany?
Konkurs na najbrzydsze dźwięki świata wygrał Zbigniew Karkowski, na drugim miejscu Georg Brecht, na trzecim Macarena i Electra
notatka

koordynacja: Marek Chołoniewski

10 - 13 października 2013
Akademia Muzyczna
Konferencja Rezonans, koncerty i instalacje CIME
koordynacja: Marek Chołoniewski

26 września 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Orkiestra Instrumentów Niepełnosprawnych video
Long String Ensemble + Kinior video

20 września 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
40-lecie SME Retrospektywa: B.Długosz, M.Długosz, P.Swida/A.Szwajgier/K.Kenny, A.Gryka, M.Chołoniewski
koordynacja: Marek Chołoniewski, Marcin Strzelecki

26 sierpnia 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
koordynacja: Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski
program
Witold Lutosławski - Koncert na orkiestrę (Maciej Koczur - dyrygent, Grzegorz Mart - realizacja) video 1 video 2
Claude Debussy - Syrinx (Leszek Hefi Wisniowski - flet) video
Witold Lutosławski - Muzyka do spektaklu Alfreda Musseta - Nie igra się z miłością (Leszek Hefi Wisniowski - flet) video 1 video 2

26 lipca 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Maciek Koczur na płytę, recytatora i warstwę dźwiękową video
Royji Ikeda - Element video

26 czerwca 2013
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Adam Walaciński - Allaloa
koordynacja: Marek Chołoniewski, Marcin Strzelecki
program
Allaloa Opadająca video audio
Allaloa Automata video audio
Saxolloa video audio
Pantografy video audio
Uciekająca partytura video audio
Megaklawiatura video audio

10 czerwca 2013
Bunkier Sztuki
Koktajl Elektroniczny 2013
koordynacja: Karol Nepelski, Marek Chołoniewski
program
Ayane Yamanaka - Noselflex video audio
Katarzyna Czubek - Sea Organ video audio
Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska - Celestial Study video audio
Cinar Timur - Hamsi video audio
Grzegorz Dowgiałło - What you want, What you SHOULD video audio
Piotr Mitka - No one in a forest video audio
Joanna Kirkov - Taniec brzucha video audio
Magdalena Sołek - Etnia video audio
Szymon Strzelec - Werbigeracje video audio

28 maja 2013
Olivier Messiaen - Kwartet na koniec Czasu (1940)
Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Krakow
program video audio

26 maja 2013
Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Kraków
intonarumor wibrujący
koordynacja: Marcin Strzelecki, Marek Chołoniewski
program
Keir Neuringer - Dodging Bullets video audio
Toru Takemitsu - Paths: In Memoriam Witold Lutoslawski (Mateusz Rusowicz - trumpet) video audio
Marek Chołoniewski - intonarumor wibrujacy video audio
Dariusz Podhajski - Quantisation Noise audio
Talking Toms video audio

26 kwietnia 2013
Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Krakow
Vibrator Ensemble
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Transport video
Vibrator Ensemble video 1 audio 1
Ninja's Delight video audio 1
Leszek Hefi Wiśniowski - Dialektyka fletu/Szumiąca impresja video 1 video 2 audio 1 audio 2
Whatever Quartet video audio

23 kwietnia 2013
Marek Chołoniewski - koncert monograficzny
Świętokrzyskie Dni Muzyki, Kielce
AFisEnsemble: Ayane Yamanaka (fortepian), Marcin Strzelecki (gitara el.), Leszek HeFi Wiśniowski - (flet, saksofon sopranowy, Cinar Timur (lavta), Jakub Gucik (wiolonczela)
Passage video
Like Breathing video

26 marca 2013
Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Kraków
Orkiestra ElektroNova - Orkiestra Hałasów
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Paweł Granatowski - Caisa Drum 1
xoxeen - 40 sek oklasków po koncercie pewnego pianisty audio
Paweł Granatowski - Caisa Drum 2 video
Cinar Timur - in axe, pen sewed e video
Katya Zavoloka/Dmytro Fedorenko - Kallista video zavoloka video kotra audio Solvay
Luigi Russolo - Risveglio Di Una Citta - Orkiestra Halasow video 1 video 2
Gordon Monahan - Piano Mechanics video audio
Ayane Yamanaka - ... video
Leszek Hefi Wiśniowski - Noise Flute video audio 1 audio 2
Ayane Yamanaka - Me Breathing video audio
Krakow DeNoise Ensemble video

26 lutego 2013
Centrum Sztuki Współczesnej, Solvay, Kraków
Orkiestra ElektroNova - PIEC ARToFFoN ORKIESTRA - GrupLab
koordynacja: Marek Chołoniewski
program
Henry Cowell - The Tides of Manaunaun video
Franciszek Araszkiewicz - Decomposition of Fractals 01 02 03
Marcin Wierzbicki - Noistalgy audio
Laptop Noise Orkiestra audio video1 video2
Michal Rohal - Threshold no. II audio video
PIEC ARToFFoN ORKIESTRA - Noistalgium audio video1 video2
koordynacja: Marek Chołoniewski

2012

7-9 grudnia 2012
Dni Nowej Muzyki Fińskiej
koordynacja: Krzysztof Kwiatkowski, Marek Chołoniewski

Rok Cage'a

26 października 2012

Pytanie
koordynacja: Marek Chołoniewski

16 - 18 października 2012
Konferencja Cage'a
koordynacja: Marek Chołoniewski, Barbara Bogunia

26 września 2012
Koncert w ostatniej chwili / Last minute concert
- Cage Remix
program audio
koordynacja: Marek Chołoniewski

26 sierpnia 2012
Koncert Którego Nie Było / Lost Concert

koordynacja: Marek Chołoniewski

SME/PSEME/GaudePolonia
26 lipca 2012
, godz. 18.00
Koncert Sieciowy realizowany na żywo poprzez kamery miejskie wg pomysłu Marcina Barskiego video 1 video 2
w programie: Wykład o niczym, 4'33, Roaratorio, Williams Mix, Waiting ...
wykonawcy: Marcin Janus i rezydenci programu Gaude Polonia NCK - zavoloka, Alisa Vasilkova, kotra, dunaevsky69
koordynacja i prowadzenie: Marek Chołoniewski i Marcin Barski
programowanie: Jan Chołoniewski

3 lipca 2012 r. godz. 20.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepanski 3a
Kallista and Binmatu and Way of Sound

koordynacja: Marek Chołoniewski
Koncert Finałowy Gaude Polonia: Alisa Vasilkowa, Katya Zavoloka, Dmytro Fedorenko, Alexander Gladun
Alisa Vasilkova - Way of Sound (instalacja) video
Zavoloka, Kotra, Dunaevsky69 - Kallista video
Jonas Gruska - Binmatu video

26 czerwca 2012 r. godz. 19.00, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Zakopiańska 62
koordynacja: Marek Chołoniewski
Rok Cage'a
program
Karlheinz Essl - Fontana Mixer video audio
Karol Nepelski/Paulina Załubska - Homo Sonans (Karol Nepelski - performance, Paulina Załubska - live processing, Marek Chołoniewski - video, Piotr Madej - programowanie) video audio
John Cage - And the Earth shall bear again na fortepian preparowany - Michał Pawełek - fortepian video audio
Marcin Strzelecki - gadany na gitare i elektronike video audio
Ayane Yamanaka - Middle Conflict video audio
Krystian Jaworz - Fifh Connection video audio
Cinar Timur - Through the ancient sounds video audio
John Cage - Fontana Mix played by Oscylator Ensemble video audio

24 czerwca 2012 r. godz. 18.30, Aula Florianka, Basztowa 6
koordynacja: Krzysztof Kwiatkowski
Harmonie i hałasy - Maurizio Kagel/Tadeusz Wielecki
wykonawcy: musikFabriek: Melvyn Poore (tuba), Axel Porath (altowka), Anna Kwiatkowska (skrzypce), Andrzej Olewiński - gitara, Krakowska Orkiestra Salonowa im. M.Kagla pod dyrekcja Szymona Bywalca, uczniowie Szkoły Muzycznej przy ul. Józefińskiej
program
Intro video
Tadeusz Wielecki - Kółka zebate, sprężynki, tryby (prawykonanie) video audio
Tadeusz Wielecki - Przędzie się nić video audio
Tadeusz Wielecki - Model subiektywny. Forma dramatyzowana na altówke, tubę, taśmę i nieformalną grupę wykonawcw video audio
Witold Szalonek - Piernikiana na tubę video audio
Rezultaty warsztatów musikFabriek z uczniami Szkoły Muzycznej im. Rutkowskiego na Józefińskiej video1 video2 audio
Mauricio Kagel - z cyklu Stuecke der Windrose (Roza wiatrow) na orkiestrę salonową
Norden i Nordwesten video 1 audio1 audio2

10 czerwca 2012 r. godz. 18.00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Koncert autorski Ahn HyunJung (Seul)
program
koordynacja: Marek Chołoniewski
#Prezentacja audio
Going Together na piri i dżwięki elektroniczne
Dance of the Moonlight Haegeum Tango
An Old Garden tradycyjna pieśń żeńska
#Koncert
Shin Hae Ryung na flet, obój i wiolonczelę video audio
Like Flowing River na piri i gomungo video audio
The Wind in the Desert na daegum, piri, gomungo, wiolonczelę i perkusję video audio
Bis na zespół video audio

Two Sample - koncerty SME AM w Krakowie i SKK AM we Wrocławiu
koordynacja: Michael Beil, Dirk Reith, Eva Maria Mueller, Marek Chołoniewski, Stanisław Krupowicz
29 maja 2012 r.godz. 19.30
Hochschule fuer Musik und Tanz Koeln
Wstęp video
Karol Nepelski/Paulina Załubska - Homo Sonans (programowanie: Piotr Madej) video audio
Ayane Yamanaka - Outer Conflict na saksofon tenorowy i elektronikę video 1 video 2 audio
Cinar Timur - Through the ancient sounds video 1 video 2 audio
Walerian Borowczyk/Michał Prynda - Sztandar Młodych audio
Mikołaj Laskowski - hsvaoe audio
Anna Porzyc - Sample 1 audio
Dominik Lewicki - Improvised space audio
Michał Prynda - Untitled 3 audio

26 maja, 2012
Cage Concert, Pociag Essen - Duisburg
wykonawcy: Marek Choloniewski, Stanislaw Krupowicz, Mikolaj Laskowski, Dominik Lewicki, Ewa Mueller, Karol Nepelski, Anna Porzyc, Michal Prynda, Cinar Timur, Ayane Yamanaka, Paulina Zalubska

25 maja 2012 r. godz. 19.30
Folkwang Universitat Essen
Karol Nepelski/Paulina Załubska - Homo Sonans (programowanie: Piotr Madej) audio
Ayane Yamanaka - Outer Conflict na saksofon tenorowy i elektronikę audio
Cinar Timur - Through the ancient sounds video audio
Walerian Borowczyk/Michał Prydna - Sztandar Młodych video
Michał Prydna - Unititled 3 video

26 kwietnia 2012 r. godz. 16.00 - Koncert którego nie było ? / Lost Concert ?
Rok Cage'a
koordynacja Marek Chołoniewski
program
Jonas Gruska BJNMATU video
John Cage Primitive (Dominika Peszko - fortepian) video
John Cage Water Walk video
Marcina Strzelecki, Alisa Vasilkowa, Cinar Timur ... video
John Cage 4'33" (Marek Chołoniewski) video

26 marca 2012 r. godz. 20.00 - Orkiestra ElektroNova 2012#2
Centrum Sztuki Solvay
Rok Cage'a
koordynacja Marek Chołoniewski
program
Krakow Active Ensemble pod kierunkiem Agnes Szelag video
Sonaty i Interludia w wykonaniu Dominiki Peszko video
Jonas Gruska video
Essey na taśmę
Ayane Yamanaka i przyjaciele video
Pat-Ching! w wykonaniu Ayane Yamanaki, Kacpra Sokołowskiego i Barbary Boguni video
Chór Nieśpiewający pod dyrekcją Bartka Wrony video
łańcuch x

26 lutego 2012 r. godz. 20.30 - Orkiestra ElektroNova 2012
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
Rok Cage'a
Program Gaude Polonia
koordynacja Marek Chołoniewski
program
Michał Pawełek: Cage Bacchanale audio video
Oscylator Ensemble video 1 video 2
mal (Sao Paulo) video
Alisa Vasilkowa (Gaude Polonia) audio
zavoloka (Gaude Polonia)
kotra (Gaude Polonia) audio
dunaevsky69 (Gaude Polonia)
Laptop Orchestra: Cage 4'33 video
Cage Imaginary Landscape IV audio rehearsal 1 rehearsal 2 concert 1 concert 2

2011

18-27 listopada 2011 -
Wykłady Audio Art

3 lipca 2011
- Gaude Polonia - Koncert Finałowy #2 - Inwersje Przeciwstawień
(kompozycja i koordynacja Ostap Manulyak)
Centrum Sztuki Solvay Kraków
Michał Barabash (wideo), Ostap Manulyak (fortepian, elektronika), Ostap Mańko (skrzypce), Serhij Petlyuk (VJing, rysunek), Bartosz Sałdan (perkusja)
program
Inwersje #1
Inwersje #2
Inwersje #3
Inwersje #4
Inwersje #5
Inwersje #6
Inwersje #7

1 lipca 2011
- Gaude Polonia - Koncert Finałowy #1
(koordynacja Marek Chołoniewski, Michał Pawełek)
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie
program
Krzysztof Knittel - Studium na taśmę 2 - audio
Krzysztof Knittel - Studium na taśmę 3 - audio
Anastasia Arkhangorodska - Rhythmogenesis - video/audio
Alexander Chikmakov - Okavangora flying fish 9.10. - audio
Ostap Manulyak - Muzyka na skrzypce i elektronikę (Ostap Mańko - skrzypce) - video/audio
Konstantin Timoshenko - Spinning Tongues - video/audio
Marcin Strzelecki - Etus Sinuda Gitel - video/audio

13 czerwca 2011
- Max Mathews in Memoriam
(koordynacja Marek Chołoniewski)
program
ZbigniewBargielski - Trans-Sonans - audio
Ayane Yamanaka - Inner conflict (Bartosz Bury - puzon) - video/audio
Marcin Wierzbicki - Imaginary Part of Life - video/audio
Alvin Curran - TransDadaExpress - video/audio
Krzysztof Knittel - Free for Window(s) (Alexander Chikmakov - gitara) - video/audio
Roman Haubenstock-Ramati - Kreis/Kreise (ElektroNova Ensemble/Laptop Orkiestra) - video/audio

26 marca 2011 - Orkiestra ElektroNova 2011#2

(koordynacja Marek Chołoniewski)
program
Anastasia Arkhangorodska - Thema R
Ostap Manulyak - (...)
David Bickerstaff & Lukasz Szalankiewicz - The Henge: In Search of The Nazi Bell
Denis Kolokol - Studies for voice and computer driven chaos
Marcin Pączkowski - Etap Marzec
Laptop Orchestra - GlobalMix 1998/2011

26 lutego 2011
- Orkiestra ElektroNova 2011
(koordynacja Michał Pawełek)
program
mp3
Anastasia Arkhangorodska - El@ria
Cinar Timur - Empro
Alexander Chikmakov - Nie wiem co to .... zabawka?
mp4
Alexander Chikmakov - Nie wiem co to .... zabawka?
Ayane Yamanaka - Haiku
Konstantin Timoshenko - PresentAtion of akkord_i_on
Ostap Manulyak - Etiuda elektroniczna
Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo
Michal Palko - Purimspiel

stypendyści programu Gaude Polonia w SME 1.02 - 31.07.2011
1 lutego - 31 lipca 2011
Anastasija Archahorodzka
Alexander Chikmakov
Ostap Manulyak
Konstatin Timoszenko

2010

15 listopada 2010
Koncert Pamięci Profesorów

26 lipca 2010
Koncert L26 - Alexander Gladun & Danylo Pertsov
Solvay Krakow, Zakopianska 62

czerwiec 2010
Danylo Pertsov - Elegia

31 maja 2010
Koncert SME 2010

26 marca 2010
Orkiestra ElektroNova 2010 na Festiwalu Audio Art - koncert Silences

19 - 28 marca 2010
Wykłady Audio Art

26 lutego 2010
Orkiestra ElektroNova 2010

luty 2010 -
Program Gaude Polonia

2009

29 - 30 listopada 2009
Możliwości muzyki - Sympozjum naukowe w 80-lecie Bogusława Schaeffera

19 - 29 listopada 2009
Instalacja Iter/Eter w ramach Festiwalu Audio Art

19 - 28 listopada 2009
Wykłady Audio Art

18 - 26 września 2009
Instalacja Iter/Eter w ramach festiwalu Warszawska Jesień

19 września 2009 Morton Feldman - Triadic Memories, John Tilbury - fortepian

6 czerwca 2009 Koncert SME/Dni Muzyki Kompozytorow Krakowskich/80-lecie urodzin Boguslawa Schaeffera

26 marca 2009 
Orkiestra ElektroNova/GPS-Trans 9/Warsztaty COOP

26 lutego 2009
Orkiestra ElektroNova
Premierowy koncert Orkiestry ElektroNovej, zespołu instrumentalno-elektronicznego o zmiennym składzie, wykonującego muzykę zapisaną i improwizowaną, projekty audiowizualne, teatralne, intermedialne, stosującego ogólnie dostępne i nietypowe technologie odbył się 26 lutego 2009 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie. W programie koncertu znalazły się m.in. Media Bogusława Schaeffera oraz Weekend Waltera Ruttmana. Zastosowano także elementy Conduction Lawrence "Butch" Morrisa.

Porządki w SME

2008

1 lutego 2008
Kalendarium 120-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie

29 lutego 2008
Intermedia 2008 Koncert stypendystów programu Gaude Polonia 2008 Narodowego Centrum Kultury oraz Residence Prize Bourges 2007 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie
Alexander Litvinovsky - MY-O-MY
Zavoloka
Yukari Uto - Nigero (Andrea Adam, Majka Justyna - ruch sceniczny)
Denis Kolokol - Accordizer
kotra

8 czerwca 2008
SME 80608
Jakub Polaczyk - Continental Brain
Piotr Madej - Błędny Anioł

25 czerwca 2008
Intermedia 2008 #2 Alla Zagaykevych i stypendyści programu Gaude Polonia 2008 Narodowego Centrum Kultury w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie
Ostap Manulyak - Oremus Fraters
Alla Zagaykevych - Transparency (Anna Zielińska - skrzypce)
Zavoloka - Woda
Alexander Litvinovsky - Jazz Graffiti (Paweł Piec - saksofon tenorowy, Ana Zielińska - skrzypce)
kotra - Line
Denis Kolokol - Go find yourself in my dream
Lubawa Sidorenko - Etudes of old town (Zoltan Almashi - wiolonczela)

2007

Rok 50-lecia Polskiej Muzyki Elektroakustycznej

7 maja 2007 roku Koncert Jubileuszowy 50-lecia oraz 2 rocznica powstania Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej - Sala Audiowizualna galerii Bunkier Sztuki (program).

10 maja 2007 r. koncert Studia Muzyki Komputerowej Akademii Muzycznej w Warszawie i Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie - Studio S1, Akademia Muzyczna w Warszawie

24 maja 2007 roku Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie

2 i 3 czerwca 2007 - Festiwal Synthese w Bourges - koncerty jubileuszowe 50-lecia Polskiej Muzyki Elektroakustycznej oraz wystawa multimedialna 50-lecia Polskiej Muzyki Elektroakustycznej

22-24 października 2007 - Musicacoustica Pekin - 3 koncerty 50-lecia Polskiej Muzyki Elektroakustycznej w wykonaniu Mariusza Pędziałka (obój) i Marka Chołoniewskiego (elektronika) oraz 2 wykłady Marka Chołoniewskiego: dark&lightZone i Historia Polskiej Muzyki Elektroakustycznej.

27 października Koncert 50-lecia (program) w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Dorikos z Ostrawy i Krzysztofa Knittla (live electronics) - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie.
Krzysztof Knittel - Kwartet Dorikos.
Krzysztof Knittel - Kwartet 84-85

24-25 listopada 2007 r. Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej ICEM/CIME (Sala Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie, w ramach Festiwalu Audio Art) .

2006

20 czerwca 2006

Intermedium 5, Sala Audiowizualna, Bunkier Sztuki

Pierre Schaeffer - Etude aux chemins de fer

Karlheinz Stockhausen - Studie II

Krzysztof Knittel - Punkty/Linie na klarnet, slajdy i taśmy magnetofonowe

Sasha Pecaric - Homage to John Cage audio

Kinetic Trio w składzie: Włodzimierz Kiniorski, Rafał Mazur, Marek Chołoniewski audio

Kinior/Makaruk w składzie: Włodzimierz Kiniorski i Dariusz Makaruk audio

Vj Joaquim & Zenial audio

CH&K&K: M.Chołoniewski, W.Kiniorski, K.Knittel audio

Festiwal Audio Art 14 edycja międzynarodowego festivalu oraz seria wykładów Audio Art organizowanych przez SME odbyła się w dniach 3 - 12 listopada 2006 roku. 


II Dni Współczesnej Muzyki Włoskiej i Niemieckiej (część projektu Pomosty) odbyły się w dniach 8 - 10 grudnia 2006 roku.


Polsko-Amerykański Festiwal Muzyki Elektroakustycznej (PAFME) odbył się w dniach 15 - 17 grudnia 2006 roku z inicjatywy Bena Boretza i Doroty Czerner.


2005


Koncert Muzyki Koreańskiej - Akademia Muzyczna, 18 marca 2005


Intermedium 1 zostało zainicjowane z okazji powołania Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej - Akademia Muzyczna, 7 maja 2005.


Intermedium 2 było prezentacją dynamicznie rozwijającego się ośrodka SARC z Belfastu - 23 maja 2005.


Intermedium 3 było koncertem poświęconym w głównej mierze kompozycjom studenckim - Akademia Muzyczna, 16 czerwca 2005.

Łukasz Pieprzyk - Enthropy (there is no hope)


Intermedium 4 dotyczyło specjalnie wykreowanej przestrzeni 8-kanałowej do koncertu towarzyszącemu Międzynarodowej Konferencji Reżyserii Dźwięku - Bunkier Sztuki, 23 czerwca 2005. 


Festival Audio Art '05 - 13 edycja międzynarodowego festiwalu zorganizowana została wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie, Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz St.Art."Muzyka Centrum" w dniach 5 - 15 listopada 2005. W ramach festiwalu odbyło się 31 koncertów, instalacji dźwiękowych, performance'ów oraz serii wykładów i prezentacji Audio Art, których organizatorem było SME.


Dni Współczesnej Muzyki Włoskiej (część projektu Pomosty) odbyły się w dniach 11 - 17 grudnia 2005 roku. Współorganizatorami wydarzenia poza SME Akademii Muzycznej w Krakowie były: St.Art."Muzyka Centrum", Instytut Włoski w Krakowie oraz Federazione CEMAT - Progetto Sonora z Rzymu.

2004

15.10. 75-lecie Bogusława Schaeffera

19.12. 75-lecie Józefa Patkowskiego (Andrzej Bauer - wiolonczela)

Magdalena Długosz - Abamus

Marek Chołoniewski - Notrus Farrae

2003

11.06. Koncert w ramach Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

22/23.08. Hannover 13/14.09. Krakow 5/6.10. Amsterdam Ensemble Spiel, 30-lecie SME

18.12. Koncert 30-lecia SME

2002

22.05 Koncert SME - Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

25.05 New Flore Ensemble Strassburg - Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

7.06. Koncert Multimedialny

Ahn Hyun-Jung - Hng

13.12. Koncert SME Karlik AGH

2001

23.03. Kraków, Goethe Institut - gość specjalny: Krzysztof Knittel oraz Kerry Kenny, Ryan Ingebritsen

30.03. Kraków, Centrum Techniki i Kultury Japońskiej manghha; goście specjalni: Lidia Zielińska i Stanisław Krupowicz oraz: Aleksandra Gryka, Walter Rutman, Antoni Łazarkiewicz

06.04. Kraków,  Sala Koncertowa Akademii Muzycznej gość specjalny: Włodzimierz Kotoński oraz: Tomasz Lida, Keir Neuringer, Wojciech Ziemowit Zych

06.06. Warszawa,  Studio S1 Akademii Muzycznej - wspólny koncert Studia Muzyki Komputerowej AM w Warszawie oraz Studia Muzyki Elektroakustycznej AM w Krakowie, Kerry Kenny, Ryan Ingebritsen, Aleksandra Gryka i Antoni Łazarkiewicz

09.06. Kraków, Goethe-Institut Koncert Studia Muzyki Elektoakustycznej w ramach Festiwalu "Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich"

Konrad Tomanek, Wojciech Ziemowit Zych, Ryan Ingebritsen, Keir Neuringer, Mirin Kim, Hee Yun Kim, Józef Rychlik

10.11. Kraków, Koncert Bridges  w ramach wymiany z Royal Conservatory w Hadze, kompozycje Giliusa van Bergejika, Assafa Talmudi,
Mendela Hardemana, Marcina Puto, Ryana Ingebritsena i Konrada Korabiewskiego

20.12. Kraków, Akademia Muzyczna, Koncert Muzyka Elektroniczna 2001, w programie twórczość Magdaleny Długosz i Barbary Zawadzkiej oraz Macieja Walczaka i Jana Chołoniewskiego - Otwarcie Studia Multimediów zbudowanego ze środków KBN


2000

1 - 7.07 - Międzynarodowe Warsztaty Acanthes, IRCAM

1999

1990
Fulbright Foundation - Richard Boulanger

1989
Fulbright Foundation - Ira Mowitz

1998

6 czerwca - 10 festiwal Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

koncert Studia Muzyki Elektroakustycznej AM - m.in. wykonanie M.Chołoniewski - Lighting II


1981


Muzyka Elektroniczna XXIV - Anna Zawadzka - a due (K.Pyzik - kontrabas)

29.10 Muzyka Elektroniczna XXVII - Roman Haubenstock-Ramati - Alone 2 (K.Pzyik - kontrabas)


1979


3.05 Muzyka Elektroniczna XVI - Paweł Zioło - Sonata Gregoriana (Elżbieta Cymbalska-Zioło - organy)

13.12. Muzyka Elektroniczna XVIII - Magdalena Długosz, Marek Chołoniewski, Bogdan Długosz, Tomasz Lida - Refleksje (Jubilacje okolicznościowe)


1978 


26.01. - Muzyka Elektroniczna VIII - Magdalena Długosz - Visus (Marcin Krzyżanowski - wiolonczela, Roman Opuszyński - organy elektronowe, Mariusz Pędziałek - obój, rożek angielski, Kazimierz Pyzik - kontrabas, Jacek Wać - perkusja)

Bogdan Długosz - Shift II na taśmę

13.04 - Muzyka Elektroniczna X - Magdalena Długosz - Gej na taśmę

30.11 - Muzyka Elektroniczna XIV - Bogusław Schaeffer - Poetries na taśmę


1977


10.03. Muzyka Elektroniczna III - Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową i obój solo (M.Pędziałek - obój)

28.04. Muzyka Elektroniczna IV - Bogdan Długosz - Inicjał na taśmę

16.06. Muzyka Elektroniczna V - Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo (R.Opuszyński - fortepian)

8.12. Muzyka Elektroniczna VII - Marek Chołoniewski - a Beethoven (Synthiblage) na taśmę


1976


Muzyka Elektroniczna I (Pierre Schaeffer - Etude aux chemins de fer)

Muzyka Elektroniczna II (Karlheinz Stockhausen - Studie II)

1974


październik - rozpoczęcie zajęć z Historii muzyki elektronicznej (J.Patkowski)


1973


listopad - założenie Studia Muzyki Elektronicznej (Józef Patkowski - kierownik, inż. Edward Kulka - kierownik techniczny)


Lata 70-te (wydane w Audiomacie)

Magdalena Chrostek - Querens (1977)

Bogdan Długosz - Inicjał (1977)

Barbara Zawadzka - ecce homo (Krzysztof Globisz - głos) (1978)

Paweł Zioło - Aequora Solis (1978)

Marek Chołoniewski - Electroblage (1977)

Marek Chołoniewski - Citroblage (1977)

Bogdan Długosz - Shift (1977)

Magdalena Długosz - Gej (1979)

Aleksandra Gryka - Szlafrok w czerwieni

Adrian Konarski - Po-lot

Logos Duo w SME 2002