Akademia Muzyczna w Krakowie
29-30.11.2009

Możliwości muzyki
Sympozjum naukowe w 80-lecie urodzin Bogusława Schaeffera

referaty
Bolesław Błaszczyk - Bogusław Schaeffer w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia
Barbara Bogunia - Schaeffer/Ginsberg: Howl
Marek Chołoniewski - Forma otwarta przestrzeń zamknięta
Jadwiga Hodor - Fenomen Schaeffera
Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska - Dobrze jest być Schaefferem
Krzysztof Kostrzewa - Tradycja i współczesność w Mszy elektronicznej Bogusława Schaeffera
Andrzej J. Nowak - Paradoks poststrukturalizmu i asemnatyczność sztuki
Piotr Roemer - Dźwięk tuż za lewym uchem
Mateusz Rusowicz - Czy człowiek kształtuje muzykę, czy muzyka kształtuje człowieka?
Marcin Strzelecki - Symfonia Scultura
Jacek Szerszenowicz - ... jak gilotyna ... szkic do topografii teatru instrumentalnego
Krzysztof Szwajgier - Muzyka możliwości
Maria Wołczyńska - Kilka spojrzeń na grafikę Bogusława Schaeffera
Anna Zawadzka-Gołosz - Narracja barwy

skroty

Dorota Tylka - grafika projekt1 projekt2