Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie

Festiwal Audio Art

Konferencja Strefa

wydarzenia online / online presentations
okienko poniżej / window below
SME Live >


     Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie działa ponad 48 lat. Jest ważną częścią ponad 60-letniej historii polskiej muzyki elektronicznej. Określone wydarzenia i działania osób związanych ze Studiem krakowskim stanowią o jego wyjątkowości oraz obecnej kondycji artystycznej. 

     Studio przechodziło różne etapy rozwoju od studia analogowego lat 70-tych i 80-tych po studio komputerowe otwarte pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku dzięki wsparciu amerykańskiej fundacji Fulbrighta. 

     W roku 2000 wraz z przeprowadzką Akademii Muzycznej do nowego budynku Studio zmieniło siedzibę i poszerzyło formy działalności, m.in. poprzez uruchomienie Studia Multimediów zajmującego się badaniami i realizacją projektów audiowizualnych i internetowych. 

     Rozbudowana dydaktyka powiązana z twórczością studentów i dojrzałych kompozytorów stanowi do dziś podstawowy profil działalności studia krakowskiego. Edukacja dotyczy historii muzyki elektronicznej, podstawowego i zaawansowanego kursu muzyki komputerowej, realizacji kompozycji komputerowych. Bardzo ważną częścią działalności Studia są koncerty. 

     Łączenie elektroniki - bez względu na zastosowaną technologię - z dźwiękiem instrumentów akustycznych i głosem ludzkim, badania naukowe, programowanie, rozwój technik nagraniowych, notacja komputerowa, synteza i przetwarzanie dźwięku, interakcja, tworzenie materiału dźwiękowego do filmu, teatru, radia, telewizji, instalacji dźwiękowych, realizacja projektów internetowych, warsztaty i seminaria naukowe to najbardziej istotne elementy działalności dzisiejszego studia krakowskiego. 

     Zespół studia tworzą:

Marek Chołoniewski - (marek.choloniewski@amuz.krakow.pl) - kierownik Studia

Magdalena Długosz - (magdalena.dlugosz@amuz.krakow.pl)

Mateusz Bień - (mateusz.bien@amuz.krakow.pl)
Piotr Peszat - (piotr.peszat@amuz.krakow.pl)

Michał Pawełek - (michal.pawelek@amuz.krakow.pl)

Marcin Strzelecki - (marcin.strzelecki@amuz.krakow.pl)

Marcin Pączkowski - (marcin.piotr.paczkowski@gmail.com)