GrupLab - kolektyw naukowo-badawczy  Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie powstał z inicjatywy Marka Chołoniewskiego, Natalii Balskiej, Marcina Janusa, Marcina Strzeleckiego i Petera Sycha w lutym 2012 roku jako przedłużenie działalności Orkiestry ElektroNovej (2009). Spotyka sie regularnie co tydzień we środę o godz. 20.00 penetrując najnowsze i nietypowe technologie i ich zastosowanie w oryginalnych projektach artystycznych. GrupLab skonstruował instrumenty dla Oscylator Ensemble, Laptop Orchestra, Laptop Noise Ensemble, Sensor Ensemble. Od marca 2015 wykonuje regularnie zbiorowe kompozycje improwizowane pod nazwą Plejrek. W dniach 16 - 18 czerwca 2016 GrupLab wykonał swój 3-dniowy projekt Organ Underground w ramach 50. Dni Muzyki Organowej. Nagrania działalności GrupLabu dostępne na stronie w zakładce Koncerty.

GrupLab
- scientific alternative group of Studio for Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow was initiated by Marek Choloniewski, Natalia Balska, Marcin Janus, Marcin Strzelecki and Peter Sych in February 2012, as an continuation of the activity of Orchestra ElektroNova (2009). They meet every week on Wednesday at 8.00 P.M. exploring newest and alternative technologies and their art applications. GrupLab designed instruments for Oscillator Ensemble, Laptop Orchestra Laptop Noise Ensemble, Sensor Ensemble. Since March 2015 GrupLab performs series of Plejrek, free impro compositions. On June 16 - 18, 2016 GrupLab realized his 3-days project Organ Underground, part of 50th Days of Organ Music. Recording of GrupLab activity available at tab Koncerty.


foto SME, 5.06.2019, od lewej/from left: Mateusz Bednarz (hidden), Marek Chołoniewski, Elio Greggio, Artur Lis (red hat), Marcel Windys, Justin Grize, Francesco Altilio, Mirjana Nardelli, Katarina Gryvul,  Miroslaw Trofymuk, Maryana Klochko, Erwin Jeneralczyk, Margarida Sampaio, William Lamkin, Filip Kovalcsk

Działalność/Activity